GINA (TDK)


1 . Zenginlik, bolluk.
2 . Bıkma, usanma.

Gına kelimesi baş harfi G son harfi A olan bir kelime. Başında G sonunda A olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi I , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A . Başı G sonu A olan 4 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOLLUK Nedir?


1 . Bol olma durumu: "Eteğin belinde bir bolluk var."- .
2 . Parasal bakımdan rahatlık: "Hep eski bolluk zamanlarında yapılmış büyük vezir konaklarına rastlanırdı."- A. Ş. Hisar.
3 . Fazlalık: "Öteden beri dergileri kaplayan şiir bolluğundan ürkerim."- N. Cumalı.
4 . Her şeyin bol olduğu yer.

USANMA Nedir?

Usanmak durumu.

ZENGİN Nedir?


1 . Parası, malı çok olan, varlıklı, fakir, yoksul karşıtı: "Şık, zengin, keyfi yerinde, yazı Avrupa'da ve kışı Beyrut'ta geçiren Suriyelilerden biri idi."- F. R. Atay.
2 . Yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok olan: "Zengin bir dil. Zengin bir kitaplık. Zengin bir anlatım."- .
3 . Verimli: "Zengin bir doğa."- .
4 . Gösterişli: "Zengin bir giysi."- .

ZENGİNLİK Nedir?

Zengin ve varlıklı olma durumu: "Bugün genel Türk dilinin zenginliklerinden biri olan renk isimlerini yazmayı düşünürken..."- B. Felek.

A G I N Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

Gına,

3 Harfli Kelimeler

Anı,

2 Harfli Kelimeler

An,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.