GIDIKLAMAK (TDK)


1 . Vücudun bazı yerlerine dokunarak ürperme veya gülerek kaçınma ile beliren bir sinir tepkisi uyandırmak.
2 . mecaz Eğlendirici, hoşa giden sözler söylemek: "Evlenme yaşına girmiş kızları mütemadiyen koca lakırtısı ederek gıdıklar, toy genç kadınları ayıp hikâyelerle eğlendirir."- H. E. Adıvar.

Gıdıklamak kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi I , üçüncü harfi D , dördüncü harfi I , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı G sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYIP Nedir?


1 . Toplumun ahlak kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış: "Bu ayıbı işleyenlerle birlik olmayı bir türlü kibrime yediremiyorum."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Kusur, eksiklik.
3 . sıfat Utanç veren.

BAZI Nedir?


1 . Birtakım, kimi: "Bazı Türkler oraya eğlenmeye giderler."- Ö. Seyfettin.
2 . zarf Bazen: "Bazı, mağazadan içeriye girinceye kadar kendimden geçerdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.

BELİ Nedir?

Evet.

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

EDER Nedir?

Fiyat, paha, değer: "Bu kitabın ederi ne kadar?"- .

EĞLENDİRİ Nedir?

Gazino, bar vb. yerlerde müşterileri oyalamak, eğlendirmek amacıyla yapılan ilgi çekici gösteri, atraksiyon.

EĞLENDİRİCİ Nedir?

Eğlendirme niteliği olan, eğlendiren (kimse veya şey).

GENÇ Nedir?


1 . Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı: "Genç kızı bir gece pencerede görmüştü."- H. Taner.
2 . Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan): "Genç ağaç. Genç at."- .
3 . Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç.
4 . Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy.
5 . mecaz Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan: "Atatürk'ün tabutu arkasından ağlayan on beş milyon Türk'ün yaşadığı, genç Türkiye mutluydu."- B. Felek.

KAÇINMA Nedir?

Kaçınmak işi.

KADI Nedir?

Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

KOCA Nedir?

Bir kadının evlenmiş olduğu erkek, eş, zevç: "Koca işinden çıktıktan sonra, borç boğazı aştı."- R. N. Güntekin.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

MÜTEMADİYEN Nedir?

Ara vermeden, sürekli olarak: "Mütemadiyen vahşilerden, korsanlardan bahsettik."- S. F. Abasıyanık.

SİNİR Nedir?


1 - Duyu ve devinim uyarılarını beyinden organlara; organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet.
2 - Kas kirişi ve zarı.
3 - Rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik.
4 - Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhsal niteliği.
5 - Hoşa gitmeyen, can sıkan.

SÖYLEM Nedir?


1 . Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz.
2 . Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade.
3 . Bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve sonu olan bildiri, tez.

SÖYLEME Nedir?

Söylemek işi: "Düşündüğümü açıkça söylemeyi tercih ettim."- R. H. Karay.

SÖYLEMEK Nedir?


1 . Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak: "Bu konak için de yine senelerden beri aynı şeyi söylerim."- R. N. Güntekin.
2 . Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak: "Hececiler kendilerinden sonra yeni bir edebî neslin yetişmediğini söylüyorlar."- S. F. Abasıyanık.
3 . Yapılmasını istemek: "Biraz sonra nazırın yine beni istediğini söylediler."- F. R. Atay.
4 . (nsz) Türkü, şarkı vb. okumak: "Kanto söyler gibi hareketler ve taklitlerle söylediği şarkılar pek eğlenceli şeylerdi."- R. N. Güntekin.
5 . (nsz) Yazmak, düzmek: "Şiir söylemek."- .
6 . (-e) Haber vermek: "Benim burada nasıl yaşadığımı görenler gidip babama da söylerler."- A. Ş. Hisar.
7 . (-i, -e) Önceden bildirmek, tahmin etmek: "Bir değil iki tane olduğunu size söylemiştim."- R. H. Karay.
8 . (nsz), mecaz Herhangi bir şeyi bildirmek, anlatmak, demek istemek, hatırlatmak: "Ne söyler bu türküler / Ay karanlık gecelerde yüzen gemiler."- N. Cumalı.

TEPKİ Nedir?


1 . Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülamel, reaksiyon.
2 . Herhangi bir etkiye cevap olarak doğan, genellikle olumsuz söz veya davranış: "Seyircilerin şaşkınlığı geçince tepkisi başladı."- H. Taner.
3 . Karşılık verme.

UYANDIRMA Nedir?


1 . Uyandırmak işi: "Şu bizim halkı uyandırmadadır varsa felah."- M. A. Ersoy.
2 . ruh bilimi Anıları zihinde yeniden canlandırma.

UYANDIRMAK Nedir?


1 . Uyanmasına yol açmak: "Anası sabah namazı okunurken Ali'yi uyandırdı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Çıra, lamba, soba vb. ışık veren şeyleri yakmak, tutuşturmak: "Köşede kuru odun var, uyandır ocağı."- A. Gündüz.
3 . mecaz Üstü küllenmiş ateşi yeniden canlandırmak.
4 . mecaz Herhangi bir sebeple dernekteki üyeliğin dondurulmasından vazgeçerek çalışmalara katılmasına izin vermek.
5 . mecaz Aklını başına toplamasını sağlamak.

ÜRPERME Nedir?

Ürpermek durumu: "Bütün vücudunu bir soğuk ürperme aldı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A D G I I K K L M Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Gıdıklamak,

9 Harfli Kelimeler

Gıdıklama,

8 Harfli Kelimeler

Kalgımak,

7 Harfli Kelimeler

Adaklık, Adamlık, Adımlık, Aklımda, Damaklı, Damgalı, Iklamak, Ilgamak, Kadılık, Kakılma, Kakmalı, Kalgıma,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Amalık, Dalmak, Damalı, Gamalı, Gıdalı, Iklama, Ilgama, Ilımak, Kakıma, Kalkma, Kalmak, Kamalı, Kılmak,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adamı, Aklık, Akmak, Alkım, Almak, Dalak, Dalga, Dalgı, Dalma, Damak, Damal, Damga, Damla, Damlı, Dılak, Gamlı, Gıdık, Gıdım, Ilgım, Ilıma, Kakım, Kakma, Kalak, Kalık, Kalım, Kalma, Kamga, Kılgı, Kılık, Kılma, Kımıl, Makak, Malak,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adıl, Adım, Adlı, Akak, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Aldı, Algı, Alık, Alım, Alma, Amal, Dama, Gala, Gama, Gıda, Ilık, Ilım, Kadı, Kaka, Kala, Kama, Laka, Lama, Mala,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Alg, Ama, Dal, Dam, Gak, Gam, Gık, Kak, Kal, Kam, Kıl, Lak, Lam, Mal,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.