GICIRDAMAK (TDK)

Gıcırtı çıkarmak: "Tren fazla yüklü olduğu için istediği sürati alamıyor, tekerlekler, dingiller gıcırdıyordu."- A. Gündüz.

Gıcırdamak kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi I , üçüncü harfi C , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi D , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı G sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ÇIKARMA Nedir?


1 . Çıkarmak işi, emisyon.
2 . askerlik Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma.
3 . matematik Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh.

ÇIKARMAK Nedir?


1 . Birinin veya bir şeyin çıkmasını sağlamak, çıkmasına sebep olmak: "Çantasından çok sayfalı, maroken kaplı küçük bir defter çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . (-i) Sonunu getirmek: "Bu para ile ayı çıkarırız."- .
3 . (-i) Anlamak, ne olduğunu bilmek, sezmek.
4 . (-i) Bulmak, ortaya koymak: "Yalanını çıkarmak. Yanlışını çıkarmak."- .
5 . (-i) Hatırlamak: "Adamı nereden tanıdığımı tam olarak çıkarmaya çalıştım."- N. Cumalı.
6 . (-i, -den) Öfke, hırs, acı vb.nin zararını çektirmek: "Öfkesini benden çıkardı."- .
7 . (-i, -den) Sağlamak, elde etmek: "Ekmeğini taştan çıkarmak."- .
8 . (-i, nsz) Gibi göstermek, bir davranış yüklemek: "Birini hırsız çıkarmak. Suçlu çıkarmak."- .
9 . Sindirim yolundan dışarı atmak.
10 . İlgisini keserek uzaklaştırmak. 1
1 . (-i) Giysi, ayakkabı vb.ni vücuttan ayırmak, soymak: "İhtiyar hatun, onun ayakkabılarını ve ceketini çıkarıp çekilip gitmişti."- S. F. Abasıyanık. 1
2 . (-i) Yayımlamak: "Gençlerin tenkitlerini gördü, yeni çıkardıkları edebiyat tarihlerini karıştırdı."- O. S. Orhon. 1
3 . (-i) Gidermek: "Lekeyi çıkarmak."- . 1
4 . (nsz) Sebep olmak, yol açmak: "Bir dedektif bürosu açmış, hükûmet zorluk çıkardığından kapatmıştı."- R. H. Karay. 1
5 . (nsz) Yapmak, üretmek: "Bu terzi çok iş çıkarıyor."- . 1
6 . (-e, nsz) Sunmak: "Konuklara çerez çıkardı."- . 1
7 . (-e, -i) Göstermek: "Sosyeteye bir ustabaşıyı kocam diye çıkaracaksın."- M. Ş. Esendal. 1
8 . (-i, -le) Bir şeyi bir örneğe göre yapmak: "Yeni öğrendiği bir tangoyu piyanoda tek parmakla çıkarmaya çalışan İlhami..."- H. Taner. 1
9 . (nsz) Yollamak, göndermek: "Bir adam çıkarıp oğlunu yanına getirtti."- .
20 . (nsz) Yükü boşaltmak: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay. 2
1 . (nsz) Resim yapmak. 2
2 . (nsz) Fotoğraf çektirmek. 2
3 . (-i), mecaz Söylemek: "Bu dedikoduyu ortaya mutlak bizim arkadaş çıkarmıştır."- O. C. Kaygılı. 2
4 . (-i, -den), matematik Üçüncü bir sayı elde etmek üzere belli bir sayıdan, daha az değerli başka bir sayı kadar birim eksiltmek, tarh etmek.

DİNGİ Nedir?

Bir çifte kürekli küçük patalya.

DİNGİL Nedir?


1 . Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, eksen, aks: "Öyleleri görülür ki arabanın dingilleri üzerine oturtulmuş büyük kafesler sanırsınız."- R. N. Güntekin.
2 . sıfat, argo Aptal, salak.
3 . sıfat, argo Kaba saba.

FAZLA Nedir?


1 . Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı olan, ziyade: "Yaşamak için çok zorluk çekiyordu. Fazla olarak hastaydı."- R. N. Güntekin.
2 . Daha çok, aşkın: "Biz ancak Cumhuriyet devrinde elli yıldan fazla bir barış devri geçirmişiz."- B. Felek.
3 . Artmış olan: "Fazla ekmeğiniz var mı?"- .
4 . zarf Gereksiz, yersiz bir biçimde: "Fazla konuşma yeter."- .
5 . zarf Gereğinden, alışılmıştan çok olarak.

GICIR Nedir?


1 . Sakıza kıvamını arttırmak için katılan, kauçuk cinsinden bir madde.
2 . sıfat, argo Yeni.

GICIRTI Nedir?


1 . Sert nesnelerin birbirine sürtünmesi sonucu çıkan sesin adı, gıcır gıcır: "Kapının tokmağı kuvvetli bir gıcırtıyla bir daha döndü, kanat oynadı."- P. Safa.
2 . mecaz İleri geri söylenme, tepki gösterme, protesto: "Mahallenin huzurunu bozan bu efendinin evden çıkarılması için ahali gıcırtıya başlar."- H. R. Gürpınar.

GÜNDÜZ Nedir?


1 . Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.
2 . zarf Gündüz vaktinde: "Gündüz çalışmalı, gece uyumalı."- .

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

SÜRAT Nedir?

Hız, hızlılık, çabukluk, ivinti.

TEKE Nedir?


1 . Erkek keçi.
2 . Bir karides türü.
3 . Tüylü devenin erkeği ile tek hörgüçlü dişi devenin geriye melezlenmesinden elde edilen bir deve türü.

TEKER Nedir?


1 . Tekerlek: "Araba tekeri. Makine tekeri."- .
2 . sıfat Tekerlek biçimde olan: "Bir teker peynir."- .
3 . İnce ve çapı oldukça tekerlek biçiminde parça.
4 . gök bilimi Bir gök cisminin daire biçiminde görünen yüzeyi.
5 . gök bilimi Cismin gökyüzü üzerindeki iz düşümü.

TEKERLEK Nedir?


1 . Merkezde bulunan, bir eksenin çevresinde dönebilen çember, teker: "Bozuk düzen taşların üstünde tıkırdayan / Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor."- F. N. Çamlıbel.
2 . sıfat Bu biçiminde olan.

YÜKLÜ Nedir?


1 . Yükü olan.
2 . Yapılacak işi çok olan: "O çok yüklü, bu işi başkasına verelim."- .
3 . Çok çalışmayı gerektiren: "Bu yılki ders programı çok yüklü."- .
4 . Çok fazla, pek çok: "Vurgun, yüklü olursa firar kolaylıkları hazırlanmıştır."- Ö. Seyfettin.
5 . Bir duyguyu, bir olguyu içinde veya üzerinde fazlaca bulunduran: "Romanları, denemeleri hep kültürle yüklü, çok yanlı, zengindi."- H. Taner.
6 . argo Çok sarhoş.
7 . argo Paralı, varlıklı.
8 . halk ağzında Gebe.

A A C D G I I K M R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Gıcırdamak,

9 Harfli Kelimeler

Gıcırdama,

8 Harfli Kelimeler

Damarcık,

7 Harfli Kelimeler

Adamcık, Damgacı, Daracık, Irgamak, Kadırga, Kargıma, Kırmacı, Markacı,

6 Harfli Kelimeler

Acıkma, Acımak, Acımık, Acırak, Acırga, Adacık, Akdarı, Akımcı, Arıcak, Cırmık, Damacı, Iramak, Irgama, Kamacı, Karacı, Karıma, Rakıcı,

5 Harfli Kelimeler

Acıma, Adamı, Akıcı, Aracı, Ardak, Arıcı, Cıdak, Damak, Damar, Damga, Darca, Drama, Gıcık, Gıcır, Gıdık, Gıdım, Irama, Irmak, Kadar, Kamga, Karga, Kargı, Karma, Kırca, Kırcı, Kırım, Kırma, Macar, Marda, Marka, Mıcır, Mıgır, Rakam, Rakım, Ramak,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Adak, Adam, Adcı, Adım, Akar, Akım, Akma, Amca, Arak, Arda, Arık, Arka, Arma, Cadı, Caka, Cıda, Dama, Dara, Darı, Dram, Gacı, Gama, Gard, Gark, Gıda, Gram, Irak, Kadı, Kama, Kara, Karı, Mark, Raca, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ada, Aka, Akı, Ama, Ara, Arı, Ark, Cam, Car, Cık, Dam, Dar, Gak, Gam, Gar, Gık, Gır, Ira, Irk, Kam, Kar, Kır, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, Ar, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.