GÜVERCİNLİK (TDK)

Evcil güvercin yetiştirmek için hazırlanmış yer.

Güvercinlik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi V , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı G sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EVCİL Nedir?


1 . Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabani karşıtı: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . Yerli.

GÜVERCİN Nedir?

Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türü bulunan, yemle beslenen bir tür kuş (Columba).

HAZIR Nedir?


1 . Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya: "Ben hazırım, isterseniz gidelim."- .
2 . Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: "Yemek hazır, buyurun."- .
3 . Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: "Hazır elbise. Hazır ayakkabı."- .
4 . zarf Bu fırsattan yararlanarak: "Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım."- R. N. Güntekin.

YETİŞTİRMEK Nedir?


1 . Birini, bir şeyi gitmekte veya gitmek üzere olan bir kimse veya şeye ulaştırmak, ulaşmasını sağlamak.
2 . Vaktinde hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek: "Kitabı önümüzdeki aya yetiştireceğim."- .
3 . Birini gerekli bir iş için tam zamanında bir yere götürmek: "Hastayı doktora yetiştirmek."- .
4 . (nsz) Üretmek, büyütmek, geliştirmek: "Evlerinin bahçesinde bir iki elma, erik ağacı yetiştirirler."- N. Cumalı.
5 . İletmek, duyurmak: "Müjdeyi komşu hanımlara yetiştirmeye koşmuştu."- H. F. Ozansoy.
6 . Sağlayıp vermek: "Sigara yakmak isteyenlere kibrit yetiştirir."- H. Taner.
7 . (-i) Yetmesini sağlamak: "Cephemiz susuz, kuru ekmek ve benzini güç yetiştiriyoruz."- F. R. Atay.
8 . (-e), mecaz Söylenmemesi gereken bir şeyi hemen söylemek: "Hiç kalır mı? Ertesi gün valiye yetiştirdiler."- M. Ş. Esendal.
9 . (-i), mecaz Çocuğun gelişip büyümesine özen göstermek: "Munise'yi güzel ahlaklı bir kadın olarak yetiştirecektim."- R. N. Güntekin.
10 . (-i), mecaz Eğitim, öğrenim sağlamak.

C E G K L N R V Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Güvercinlik,

10 Harfli Kelimeler

Güvenirlik,

9 Harfli Kelimeler

Grevcilik, Gürecilik, Güvenilir,

8 Harfli Kelimeler

Erginlik, Gelincik, Güncelik, Güvenlik, Güvercin, Vernikli,

7 Harfli Kelimeler

Ergilik, Erinlik, Erkinci, Evcilik, Gerilik, Gücenik, Güvenli, İncelik, Kilerci, Kliring, Nicelik, Vergici, Vergili,

6 Harfli Kelimeler

Ekinci, Evinli, Genlik, Gerici, Gerili, Gineli, Grevci, Güncek, Güncel, Gürlek, İlinek, İlkeci, Kevgir, Kürevi, Renkli, Verici, Vernik, Virgül,

5 Harfli Kelimeler

Cevir, Cilve, Cinli, Ekici, Ekili, Eküri, Elcik, Elgin, Elgün, Ercik, Ergin, Erkin, Erkli, Erlik, Evcik, Evcil, Evgin, Evlik, Evrik, Gelin, Gelir, Giren, Günce, Güven, İleri, İlkin, İncik, İncil, İncir, İrice, Kiler, Kinci, Kinli, Kiril, Kirli, Kirve, Liken, Lirik, Nevir, Nicel,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cenk, Ecir, Ekin, Ekli, Elci, Elik, Enik, Enir, Enli, Ergi, Erik, Eril, Erin, Evci, Evin, Evli, Geri, Gine, Grek, Gren, Grev, Gril, Güce, Güre, Güve, İken, İlgi, İlik, İlke, İnce, İnci, İnek, İnik, İrin, İvgi, Kile, Kivi, Küre, Lice,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cin, Ekü, Elk, Erg, Erk, Gen, Gri, Gül, Gün, Gür, İki, İle, İlk, İni, İri, Kel, Ker, Kil, Kin, Kir, Kül, Kür, Lig, Lir, Lük, Nev, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, En, Er, Ev, Ge, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne, Nü, Re, Ün, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.