GÜVERCİNLER (TDK)

Güvercin, kumru vb. kuşları içine alan takım.

Güvercinler kelimesi baş harfi G son harfi R olan bir kelime. Başında G sonunda R olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi V , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi R . Başı G sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

GÜVE Nedir?

Kurtçuğu yapağı, yünlü kumaş ve dokuma yiyen pul kanatlılardan bir böcek (Tine pellionella).

GÜVERCİN Nedir?

Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türü bulunan, yemle beslenen bir tür kuş (Columba).

KUMRU Nedir?


1 . Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia).
2 . Özellikle Ege Bölgesi'ine özgü, sandviç ekmeğinin içine peynir ve biber konularak yapılan bir tür yiyecek.

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

C E E G L N R R V Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Güvercinler,

9 Harfli Kelimeler

Güvenceli,

8 Harfli Kelimeler

Günlerce, Güvercin,

7 Harfli Kelimeler

Evciler, Evirgen, Genelci, Gülecen, Güvence, Güvenli,

6 Harfli Kelimeler

Cengel, Enlice, Erigen, Geleni, Grevci, Güncel, İvecen, Lenger, Lineer, Nereli, Nervür, Virgül,

5 Harfli Kelimeler

Ceren, Cevir, Cilve, Elgin, Elgün, Engel, Ergen, Ergin, Evcil, Evgin, Evren, Gelen, Gelin, Gelir, Genel, Geren, Geven, Giren, Günce, Güven, Neler, Nevir, Nicel, Revir, Ülger, Vergi,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Ecel, Ecir, Elci, Enir, Enli, Erce, Eren, Ergi, Eril, Erin, Evce, Evci, Evin, Evli, Evre, Gece, Gele, Gene, Geri, Gine, Gren, Grev, Gril, Güce, Güre, Güve, İnce, Lice, Nece, Neci, Nere, Nice, Nüve, Reel, Revü, Ring, Ülen, Veli, Vere,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cin, Ece, Ege, Erg, Gen, Gri, Gül, Gün, Gür, İle, Lig, Lir, Nev, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, En, Er, Ev, Ge, İl, İn, Le, Ne, Nü, Re, Ün, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.