GÜVERCİNİMSİLER (TDK)

Güvercine benzeyen kuşları içeren takım.

Güvercinimsiler kelimesi baş harfi G son harfi R olan bir kelime. Başında G sonunda R olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi V , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M , onbirinci harfi S , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi R . Başı G sonu R olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENZEYEN Nedir?

Bir benzetmede niteliğini benzetmeden alan, nitelikçe zayıf olan.

GÜVE Nedir?

Kurtçuğu yapağı, yünlü kumaş ve dokuma yiyen pul kanatlılardan bir böcek (Tine pellionella).

GÜVERCİN Nedir?

Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türü bulunan, yemle beslenen bir tür kuş (Columba).

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

C E E G L M N R R S V Ü İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Güvercinler,

9 Harfli Kelimeler

Gücenilme, Güvenceli, Güvenilir, Güvenilme, Serüvenci, Serüvenli, Sinirleme, Süngerler,

8 Harfli Kelimeler

Gliserin, Günlerce, Güvercin, Nevresim, Semirgin, Sergievi, Sivrilme, Süngerci, Süngerli,

7 Harfli Kelimeler

Cümlesi, Elimine, Ergürme, Evciler, Evcimen, Evirgen, Evrilir, Evrilme, Evrimci, Gelinme, Genelci, Gerilim, Gerilme, Gerinme, Girilme, Gücenme, Gülecen, Gülmece, Günleme, Gürleme, Güvence, Güvenli, Güvenme, İlerici, İmgesel, İmrence, İncelme, İslenme, Mesnevi, Remilci, Resimci, Resimli, Semerci, Semerli, Seminer, Sergici, Serilme, Serince, Serüven, Sevgili,

6 Harfli Kelimeler

Cemevi, Cemile, Cengel, Cermen, Cinsel, Cismen, Enlice, Ergime, Erigen, Erinme, Ermeni, Esirci, Esirme, Esrime, Evinli, Evirme, Geleni, Gemici, Gerici, Gerili, Germen, Gineli, Grevci, Grimsi, Güncel, İlenme, İmgeci, İmgeli, İnilme, İnleme, İnmeli, İrinli, İsimli, İsleme, İvecen, Lenger, Lineer, Meclis, Mersin, Mesire,

5 Harfli Kelimeler

Celse, Cemil, Cemre, Ceren, Cesim, Cevir, Cilve, Cimri, Cinli, Cirim, Cisim, Cümle, Elgin, Elgün, Emici, Engel, Enlem, Enser, Ergen, Ergin, Erime, Ermin, Esire, Esmer, Evcil, Evgin, Evren, Evrim, Evsel, Evsin, Gelen, Gelin, Gelir, Gelme, Gemre, Genel, Geren, Gerim, Germe, Geven,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Cins, Ecel, Ecir, Elci, Elem, Elim, Emel, Emen, Emin, Emir, Enir, Enli, Ense, Erce, Eren, Ergi, Eril, Erim, Erin, Erme, Esen, Eser, Esim, Esin, Esir, Esme, Esre, Evce, Evci, Evin, Evli, Evre, Gece, Gele, Gemi, Gene, Geri, Gine,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cgs, Cim, Cin, Ece, Ege, Erg, Gem, Gen, Gri, Gül, Güm, Gün, Gür, İle, İni, İri, İrs, Lig, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Mis, Nem, Nev, Nim, Sel, Sem, Sen, Ser, Sim, Sin, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, Em, En, Er, Es, Ev, Ge, İl, İm, İn, İs, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Re, Se, Si, Ün, Üs, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.