GÜVERCİNGİLLER (TDK)

Güvercin, kumru vb. kuşları içine alan geniş bir familya.

Güvercingiller kelimesi baş harfi G son harfi R olan bir kelime. Başında G sonunda R olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi V , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi G , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi L , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi R . Başı G sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

GENİŞ Nedir?


1 . Eni çok olan, enli, vâsi: "Geniş, bomboş bir taşlığın serin, rutubetli küf kokusu duyuldu."- P. Safa.
2 . Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı: "Bu ağaç, bir geniş bostan duvarının dış tarafında idi."- O. C. Kaygılı.
3 . Bol (elbise).
4 . Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro: "Geniş anlamlı."- .
5 . mecaz Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat: "Besbelli geniş, olabildiğince umursamaz görünmek istiyordu."- A. İlhan.
6 . mecaz Çok: "Geniş iş alanları sağlandı."- .

GÜVE Nedir?

Kurtçuğu yapağı, yünlü kumaş ve dokuma yiyen pul kanatlılardan bir böcek (Tine pellionella).

GÜVERCİN Nedir?

Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türü bulunan, yemle beslenen bir tür kuş (Columba).

KUMRU Nedir?


1 . Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia).
2 . Özellikle Ege Bölgesi'ine özgü, sandviç ekmeğinin içine peynir ve biber konularak yapılan bir tür yiyecek.

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

C E E G G L L N R R V Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Güvercingiller,

11 Harfli Kelimeler

Güvercinler,

9 Harfli Kelimeler

Güvenceli, Güvenilir,

8 Harfli Kelimeler

Gergince, Günlerce, Güvercin,

7 Harfli Kelimeler

Cilveli, Ellinci, Engelli, Evciler, Evirgen, Evrilir, Gelirli, Genelci, Gergili, Gülecen, Gülleci, Güvence, Güvenli, Vergici, Vergili,

6 Harfli Kelimeler

Cengel, Enlice, Erigen, Evinli, Geleni, Gelgel, Gerger, Gergin, Gerici, Gerili, Gineli, Girgin, Grevci, Güncel, Gürgen, İvecen, Lenger, Lineer, Lüleci, Nereli, Nervür, Verici, Virgül,

5 Harfli Kelimeler

Celil, Ceren, Cevir, Cilve, Cinli, Elgin, Elgün, Engel, Ergen, Ergin, Evcil, Evgin, Evren, Gelen, Gelin, Gelir, Genel, Geren, Gergi, Geven, Giren, Gülle, Günce, Güven, İleri, İncil, İncir, İrice, Neler, Nevir, Nicel, Revir, Ülger, Vergi,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Ecel, Ecir, Elci, Elli, Enir, Enli, Erce, Eren, Ergi, Eril, Erin, Evce, Evci, Evin, Evli, Evre, Gece, Gele, Gene, Geri, Gine, Gren, Grev, Gril, Güce, Güre, Güve, İlgi, İlle, İnce, İnci, İrin, İvgi, Lice, Lüle, Nece, Neci, Nere, Nice,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cin, Ece, Ege, Erg, Gen, Gri, Gül, Gün, Gür, İle, İni, İri, Lig, Lir, Nev, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, En, Er, Ev, Ge, İl, İn, Le, Ne, Nü, Re, Ün, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.