GÜVERCİNGÖZÜ (TDK)

Deri boyama işçilerinin ellerinde görülen krom tuzlarının neden olduğu deri hastalığı.

Güvercingözü kelimesi baş harfi G son harfi Ü olan bir kelime. Başında G sonunda Ü olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi V , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi G , onuncu harfi Ö , onbirinci harfi Z , onikinci harfi Ü . Başı G sonu Ü olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOYAMA Nedir?


1 . Boyamak işi, pentür: "Bunlar, eşitlikten yana olduklarını söyleseler de yaptıkları işler hep kendi ipliklerini boyamaya dayanır."- S. Birsel.
2 . Renkli yazma veya mendil.
3 . sıfat Rengi boya ile sonradan verilmiş olan: "Kara olan uzun bıyıkları, saçlarına pek uymuyor, boyama bıyığa benziyordu."- O. C. Kaygılı.

DERİ Nedir?


1 . İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten: "Bütün kemikleri, ince bir deri altında birer birer sayılıyordu."- P. Safa.
2 . sıfat Bu tabakadan yapılmış: "Üstünde yine o siyah deri pardösüsü, kolunda siyah deri çantası."- N. Cumalı.
3 . İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu.
4 . Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

İŞÇİ Nedir?


1 . Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kimse: "Gazetelere daha ziyade biz işçiler sahiptik."- H. C. Yalçın.
2 . hayvan bilimi Toplu olarak yaşayan böceklerde üreme yeteneği olmayan, topluluğun işlerini gören dişi veya erkek.

KROM Nedir?


1 . Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01, yoğunluğu 6,9
2 olan, 151
4 °C'de eriyen, ısıya dayanıklı, havada oksitlenmeyen bir element (simgesi Cr).
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Krom kaplama."- .

NEDEN Nedir?


1 . Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep: "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor."- A. İlhan.
2 . zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.
3 . felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

TUZLA Nedir?


1 . Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha.
2 . halk ağzında Davarlara kırda tuz verilen düz, taşlık ve kayalık yerler.
3 . halk ağzında Tuzlak. Tuzla özel, isim (tu'zla) İstanbul iline bağlı ilçelerden biri.

C E G G N R V Z Ö Ü Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Güvercin,

7 Harfli Kelimeler

Görünge, Görüngü, Özgürce,

6 Harfli Kelimeler

Cingöz, Gergin, Gezgin, Göreci, Görücü, Göveri, Gözevi, Grevci, Gürgen, Örgücü, Övgücü, Övünce, Özenci, Özgeci, Özveri, Üzengi,

5 Harfli Kelimeler

Cevir, Ceviz, Cezir, Cizre, Ergin, Erzin, Evgin, Ezgin, Geniz, Gergi, Geriz, Giren, Göcen, Göncü, Görev, Görgü, Gözcü, Gözer, Gözgü, Gücün, Günce, Gürcü, Gürün, Güven, Güvez, Güzün, Nevir, Nezir, Öneri, Örcin, Örgen, Örgün, Örücü, Övücü, Özeni, Özgün, Özgür, Üzeri, Üzgün, Veciz,

4 Harfli Kelimeler

Cüzi, Ecir, Enir, Ergi, Erin, Evci, Evin, Ezgi, Geri, Gezi, Gine, Göce, Göre, Görü, Göze, Gren, Grev, Güce, Gücü, Günü, Güre, Gürz, Güve, İnce, Neci, Nice, Nüve, Önce, Öncü, Ören, Örge, Örgü, Övgü, Özen, Özge, Özgü, Özne, Özür, Revü, Ring,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cin, Cüz, Erg, Gen, Gez, Giz, Gön, Göz, Gri, Gün, Gür, Güz, Nev, Öcü, Öge, Örü, Öze, Üre, Zen, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ce, En, Er, Ev, Ge, İn, İz, Ne, Nü, Ön, Öz, Re, Ün, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.