GÜVERCİNCİLİK (TDK)

Güvercin yetiştiriciliği.

Güvercincilik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi V , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı G sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÜVERCİN Nedir?

Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türü bulunan, yemle beslenen bir tür kuş (Columba).

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

YETİŞTİRİCİ Nedir?

Üretici, müstahsil: "Tütün yetiştiricisi."- .

C C E G K L N R V Ü İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Güvercinlik,

10 Harfli Kelimeler

Güvenirlik, Vergicilik,

9 Harfli Kelimeler

Gericilik, Grevcilik, Gürecilik, Güvenilir, Vericilik,

8 Harfli Kelimeler

Cincilik, Erginlik, Gelincik, Güncelik, Güvenlik, Güvercin, İncirlik, Vernikli,

7 Harfli Kelimeler

Cücelik, Ergilik, Erinlik, Erkinci, Evcilik, Gerilik, Gücenik, Güvenli, İkincil, İkircil, İlerici, İncecik, İncelik, Kilerci, Kliring, Nicelik, Vergici, Vergili,

6 Harfli Kelimeler

Ekinci, Evinli, Genlik, Gerici, Gerili, Gineli, Grevci, Güncek, Güncel, Gürlek, İkinci, İlinek, İlkeci, İrilik, İrinli, Kevgir, Kürevi, Renkli, Verici, Vernik, Virgül,

5 Harfli Kelimeler

Cevir, Cicik, Cilve, Cinci, Cinli, Ekici, Ekili, Eküri, Elcik, Elgin, Elgün, Ercik, Ergin, Erkin, Erkli, Erlik, Evcik, Evcil, Evgin, Evlik, Evrik, Gelin, Gelir, Giren, Günce, Güven, İkici, İkili, İleri, İlkin, İncik, İncil, İncir, İrice, Kiler, Kinci, Kinli, Kiril, Kirli, Kirve,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cenk, Cici, Cüce, Ecir, Ekin, Ekli, Elci, Elik, Enik, Enir, Enli, Ergi, Erik, Eril, Erin, Evci, Evin, Evli, Geri, Gine, Grek, Gren, Grev, Gril, Güce, Güre, Güve, İken, İlgi, İlik, İlke, İnce, İnci, İnek, İnik, İrin, İvgi, Kile, Kivi,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cin, Ekü, Elk, Erg, Erk, Gen, Gri, Gül, Gün, Gür, İki, İle, İlk, İni, İri, Kel, Ker, Kil, Kin, Kir, Kül, Kür, Lig, Lir, Lük, Nev, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, En, Er, Ev, Ge, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne, Nü, Re, Ün, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.