GÜVENSİZLİK (TDK)

Güvensiz olma durumu, itimatsızlık.

Güvensizlik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi V , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı G sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÜVENSİZ Nedir?

Başkalarına güvenmeyen, itimatsız.

İTİMAT Nedir?

Güven, güvenç, emniyet: "Onda fenne, müspet bilgiye karşı saf bir itimat vardı."- R. N. Güntekin.

İTİMATSIZ Nedir?


1 . Başkalarına güveni olmayan, güvensiz.
2 . Güven vermeyen.

İTİMATSIZLIK Nedir?

Güvensizlik: "Kadında ona karşı itimatsızlık yeniden başlamıştı."- S. F. Abasıyanık.

E G K L N S V Z Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Güvensizlik,

8 Harfli Kelimeler

Ensizlik, Evsizlik, Ezginlik, Genizsil, Güvenlik, Güvensiz, Nikelsiz, Üzengili,

7 Harfli Kelimeler

Evinsiz, Güvenli, Nikelsi, Sekizli, Sevgili, Sezgili, Vezikül, Vezinli,

6 Harfli Kelimeler

Evinli, Ezgili, Genlik, Gezlik, Gineli, Güzlek, İlinek, İlkgüz, Kilise, Kinsiz, Sekili, Single, Sinlik, Süline, Süzeni, Üzengi, Zevkli,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eksin, Eksiz, Elgin, Elgün, Ensiz, Eskil, Eskiz, Evgin, Evlik, Evsin, Evsiz, Ezgin, Gelin, Geniz, Gizil, Gizli, Güven, Güvez, Güzel, İlkin, İsevi, İvesi, İzlek, İznik, Kesin, Kilis, Kiliz, Kilsi, Kilüs, Kinli, Kisve, Liken, Nesil, Nikel, Sekil, Sekiz, Selvi, Sevgi, Sezgi,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Eksi, Elik, Enik, Enli, Esik, Esin, Eski, Evin, Evli, Ezgi, Ezik, Gezi, Gine, Güve, İken, İkiz, İlgi, İlik, İlke, İnek, İnik, İsli, İvgi, İzin, Kile, Kils, Kivi, Klüz, Lens, Link, Lise, Lüks, Nesi, Nüks, Nüve, Seki, Sevi, Sevk,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Elk, Gen, Gez, Giz, Gül, Gün, Güz, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kes, Kez, Kil, Kin, Kül, Küs, Lig, Lük, Nev, Sek, Sel, Sen, Sik, Sin, Siz, Ski, Zen, Zil, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Es, Ev, Ge, İl, İn, İs, İz, Ke, Ki, Le, Ne, Nü, Se, Si, Ün, Üs, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.