GÜVENİLMEK (TDK)

Güvenle bakılmak, kendisine güven duyulmak: "Görevini benimseyen insanlara güvenilir."- .

Güvenilmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi V , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı G sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKILMA Nedir?

Bakılmak işi.

BAKILMAK Nedir?

Bakma işine konu olmak veya bakma işi yapılmak: "Öyle dik dik bakılmaya, sert hareketlere tahammül edemiyorlardı."- R. H. Karay.

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

DUYULMAK Nedir?

Duyma işine konu olmak: "Arada bir, küçük dalgaların kâh gülüştükleri, kâh ağlaştıkları duyulur."- A. Ş. Hisar.

GÜVE Nedir?

Kurtçuğu yapağı, yünlü kumaş ve dokuma yiyen pul kanatlılardan bir böcek (Tine pellionella).

GÜVEN Nedir?


1 . Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat: "... Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır."- Anayasa.
2 . Yüreklilik, cesaret.

GÜVENİLİR Nedir?

Güven duygusu veren, güvenilen: "Güvenilir kaynak. Güvenilir adam."- .

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

E E G K L M N V Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Güvenilmek, Güvenmelik,

9 Harfli Kelimeler

Güvenilme,

8 Harfli Kelimeler

Gelinmek, Gevenlik, Günlemek, Güvenlik, Güvenmek,

7 Harfli Kelimeler

Gelinme, Günleme, Güvenli, Güvenme, İlenmek, İnlemek, Ünlemek,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Emekli, Geleni, Gelmek, Gemlik, Genlik, Gevmek, Gülmek, İlenme, İnleme, Kelime, Kengel, Kümeli, Melike, Ünleme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Elgin, Elgün, Elmek, Emlik, Engel, Enlem, Evgin, Evlek, Evlik, Gelen, Gelin, Gelme, Genel, Geven, Gevme, Gülme, Güven, İlmek, İmlek, İnmek, İvmek, Kelem, Kevel, Keven, Liken, Lümen, Melek, Melik, Mevki, Mülki, Nemli, Nikel, Ünlem, Vekil,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Evin, Evli, Gele, Gemi, Gene, Gine, Güme, Güve, İken, İlke, İlme, İmge, İnek, İnme, İvme, Kele, Keme, Kene, Kile, Küme, Leke, Lime, Link, Meke,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Ekü, Elk, Gem, Gen, Gül, Güm, Gün, İle, İlk, Kel, Kem, Kil, Kim, Kin, Kül, Lig, Lim, Lük, Men, Mil, Nem, Nev, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Ev, Ge, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Ün, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.