GÜVENİLİRLİK (TDK)


1 . Güvenilir olma durumu.
2 . Alınan borcun geri ödenebileceğine dair güvence, kredibilite.

Güvenilirlik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi V , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı G sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIN Nedir?


1 - Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.
2 - (Kimi şeylerde) Ön, ön yüz, (ön) cephe, alnaç.
3 - karşı.

DAİR Nedir?

Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne: "Yarına kadar sarhoşluğu geçer, ben de sarhoş olmadığına dair rapor veririm."- A. Gündüz.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GERİ Nedir?


1 . Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı: "Amerikan barın gerisinden işaret eden barmen seslendi."- N. Cumalı.
2 . Son, sonuç: "Sen gerisini düşünme."- .
3 . Bir şeyin sona kalan bölümü: "Yazının gerisi yarın yayımlanacak."- .
4 . Geçmiş, mazi: "Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok."- S. F. Abasıyanık.
5 . Hayvanda boşaltım organının dışı.
6 . sıfat Eksik gösteren (saat): "Bu saat beş dakika geridir."- .
7 . sıfat Aptal, anlayışsız.
8 . sıfat, mecaz Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş: "Geri düşünce. Geri adam."- .
9 . zarf Geriye doğru: "Bağına, bahçene, suyuna, toprağına veda ederek geri gidiyorum."- F. R. Atay.
10 . ünlem "Geri dön, geri git!" anlamında bir söz.

GÜVE Nedir?

Kurtçuğu yapağı, yünlü kumaş ve dokuma yiyen pul kanatlılardan bir böcek (Tine pellionella).

GÜVEN Nedir?


1 . Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat: "... Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır."- Anayasa.
2 . Yüreklilik, cesaret.

GÜVENCE Nedir?


1 . Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti.
2 . Alınan sorumluluğa karşı olarak ortaya konulan şey.
3 . mecaz Birinin şüphelerini dağıtmak için söylenen inandırıcı söz, teminat.

GÜVENİLİR Nedir?

Güven duygusu veren, güvenilen: "Güvenilir kaynak. Güvenilir adam."- .

KREDİ Nedir?


1 . Borç ödemede güvenilir olma durumu: "Piyasada kredisi var."- .
2 . ekonomi Ödünç alınan veya verilen mal, para: "Kredi almada, senet ödemede, şunda bunda oldum olası kolaylık göstermişlerdir."- A. İlhan.
3 . mecaz Güven, saygınlık, itibar.
4 . eğitim bilimi Belli bir öğrenimin tamamlanması için öğrencilerden istenen her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak bir yarıyıl veya bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin, okul programı bütünlüğü içindeki değerini nicelik olarak gösteren birim.

E G K L L N R V Ü İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Güvenilirlik,

10 Harfli Kelimeler

Güvenirlik, Kivigiller,

9 Harfli Kelimeler

Güvenilir,

8 Harfli Kelimeler

Erginlik, Gelinlik, Güvenlik, Vernikli,

7 Harfli Kelimeler

Enlilik, Ergilik, Erillik, Erinlik, Evlilik, Gelirli, Gerilik, Güvenli, Kliring, Nikelli, Velilik, Vergili,

6 Harfli Kelimeler

Evinli, Genlik, Gerili, Gineli, Gürlek, İlgili, İlikli, İlinek, İrilik, İrinli, Kevgir, Kürevi, Renkli, Vernik, Virgül,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eküri, Elgin, Elgün, Ellik, Ergin, Erkin, Erkli, Erlik, Evgin, Evlik, Evrik, Gelin, Gelir, Giren, Gülle, Güven, İkili, İleri, İlkel, İlkin, Kelli, Kiler, Killi, Kinli, Kiril, Kirli, Kirve, Külli, Liken, Lirik, Nevir, Nikel, Ülger, Ülker, Vekil, Vergi,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Elik, Elli, Enik, Enir, Enli, Ergi, Erik, Eril, Erin, Evin, Evli, Geri, Gine, Grek, Gren, Grev, Gril, Güre, Güve, İken, İlgi, İlik, İlke, İlle, İnek, İnik, İrin, İvgi, Kile, Kivi, Küre, Link, Lüle, Nüve, Renk, Revü, Ring, Ülen,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Elk, Erg, Erk, Gen, Gri, Gül, Gün, Gür, İki, İle, İlk, İni, İri, Kel, Ker, Kil, Kin, Kir, Kül, Kür, Lig, Lir, Lük, Nev, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Er, Ev, Ge, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne, Nü, Re, Ün, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.