GÜRLÜK (TDK)


1 . Gür olma durumu.
2 . Verimlilik, feyiz.

Gürlük kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi L , beşinci harfi Ü , altıncı harfi K . Başı G sonu K olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

FEYİZ Nedir?


1 . Verimlilik, gürlük, ongunluk, bereket.
2 . Artma, çoğalma.
3 . İlerleme, kültürel gelişme, olgunluk: "Bu hayırlı teşebbüsün doğu vilayetlerimiz gençliğine bahşedeceği feyiz Cumhuriyet hükûmeti için ne mutlu eser olacaktır."- Atatürk.
4 . Manevi haz, mutluluk, iç huzuru.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

VERİM Nedir?


1 . Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman: "İşçilerin verimi. Makinenin verimi. Ağacın verimi."- .
2 . Ortaya çıkan, istenilen, beklenilen sonuç, semere: "Yeni çıkan kitaplar, özellikle yerli yazarların verimleri öne geçiyor hep."- S. İleri.

VERİMLİ Nedir?


1 . Verimi iyi ve bol olan, bitek, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir, verimkâr: "Verimli toprak."- .
2 . Kendisinden beklenen sonucu veren, semereli: "Eğer bu beğeniş ve güven gerçek bilgi ve ihtisasa dayansaydı şüphesiz daha sağlam, daha verimli olurdu."- R. H. Karay.
3 . Çok yazan, velut: "Sonra, sahiden verimli bir de kalemi var!"- Y. Z. Ortaç.

VERİMLİLİK Nedir?


1 . Verimli olma durumu: "Onun avareliğinin ne büyük bir verimliliğe gebe olduğunu anaca sezdiğinden Sait'i hep korumuştu."- H. Taner.
2 . ekonomi Yatırılmış sermayenin, bir kuruluşun veya bir yatırımın gelir sağlayabilme olanağı, rantabilite.

G K L R Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Gürlük,

5 Harfli Kelimeler

Gülük,

4 Harfli Kelimeler

Ülkü, Ürkü,

3 Harfli Kelimeler

Gül, Gür, Kül, Kür, Lük,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.