GÜRÜLDEMEK (TDK)

Çok hızlı ve gürültülü ses çıkarmak: "Dere gürüldeyerek akıyor."- .

Gürüldemek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi L , altıncı harfi D , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı G sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ÇIKARMA Nedir?


1 . Çıkarmak işi, emisyon.
2 . askerlik Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma.
3 . matematik Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh.

ÇIKARMAK Nedir?


1 . Birinin veya bir şeyin çıkmasını sağlamak, çıkmasına sebep olmak: "Çantasından çok sayfalı, maroken kaplı küçük bir defter çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . (-i) Sonunu getirmek: "Bu para ile ayı çıkarırız."- .
3 . (-i) Anlamak, ne olduğunu bilmek, sezmek.
4 . (-i) Bulmak, ortaya koymak: "Yalanını çıkarmak. Yanlışını çıkarmak."- .
5 . (-i) Hatırlamak: "Adamı nereden tanıdığımı tam olarak çıkarmaya çalıştım."- N. Cumalı.
6 . (-i, -den) Öfke, hırs, acı vb.nin zararını çektirmek: "Öfkesini benden çıkardı."- .
7 . (-i, -den) Sağlamak, elde etmek: "Ekmeğini taştan çıkarmak."- .
8 . (-i, nsz) Gibi göstermek, bir davranış yüklemek: "Birini hırsız çıkarmak. Suçlu çıkarmak."- .
9 . Sindirim yolundan dışarı atmak.
10 . İlgisini keserek uzaklaştırmak. 1
1 . (-i) Giysi, ayakkabı vb.ni vücuttan ayırmak, soymak: "İhtiyar hatun, onun ayakkabılarını ve ceketini çıkarıp çekilip gitmişti."- S. F. Abasıyanık. 1
2 . (-i) Yayımlamak: "Gençlerin tenkitlerini gördü, yeni çıkardıkları edebiyat tarihlerini karıştırdı."- O. S. Orhon. 1
3 . (-i) Gidermek: "Lekeyi çıkarmak."- . 1
4 . (nsz) Sebep olmak, yol açmak: "Bir dedektif bürosu açmış, hükûmet zorluk çıkardığından kapatmıştı."- R. H. Karay. 1
5 . (nsz) Yapmak, üretmek: "Bu terzi çok iş çıkarıyor."- . 1
6 . (-e, nsz) Sunmak: "Konuklara çerez çıkardı."- . 1
7 . (-e, -i) Göstermek: "Sosyeteye bir ustabaşıyı kocam diye çıkaracaksın."- M. Ş. Esendal. 1
8 . (-i, -le) Bir şeyi bir örneğe göre yapmak: "Yeni öğrendiği bir tangoyu piyanoda tek parmakla çıkarmaya çalışan İlhami..."- H. Taner. 1
9 . (nsz) Yollamak, göndermek: "Bir adam çıkarıp oğlunu yanına getirtti."- .
20 . (nsz) Yükü boşaltmak: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay. 2
1 . (nsz) Resim yapmak. 2
2 . (nsz) Fotoğraf çektirmek. 2
3 . (-i), mecaz Söylemek: "Bu dedikoduyu ortaya mutlak bizim arkadaş çıkarmıştır."- O. C. Kaygılı. 2
4 . (-i, -den), matematik Üçüncü bir sayı elde etmek üzere belli bir sayıdan, daha az değerli başka bir sayı kadar birim eksiltmek, tarh etmek.

GÜRÜL Nedir?

Bol ve gür çıkan ya da akan şeylerin sesini anlatır.

GÜRÜLTÜLÜ Nedir?


1 . Gürültüsü olan: "Dışarıdaki sofadan kalınlı inceli, gürültülü sesler işitildi."- P. Safa.
2 . Karışık olaylarla dolu: "Gürültülü bir yaşayış."- .

HIZLI Nedir?


1 . Çabuk, seri, süratli: "Hızlı yürüyorlar ve birbirine hiçbir lakırtı söylemiyorlardı."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Güç kullanarak, şiddetle: "Hızlı vurmak."- .
3 . zarf Çabuk çabuk: "Hızlı konuşmak."- .
4 . mecaz Uçarı, çapkın, hovarda: "Doludizgin, bir bekârlığın tam tadını çıkaran, renkli, değişken, hızlı bir yaşam sürüyordum."- H. Taner.

D E E G K L M R Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Gürüldemek,

9 Harfli Kelimeler

Güdülemek, Güldürmek, Gürüldeme,

8 Harfli Kelimeler

Dürülmek, Güdüleme, Güdülmek, Güldürme, Gürlemek,

7 Harfli Kelimeler

Dürülme, Güdülme, Gürleme,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Derlem, Dermek, Dülger, Dürmek, Gedmek, Gelmek, Gerdek, Gerdel, Germek, Gülmek, Gümrük, Gürlek, Gürlük, Küreme, Kürüme, Üremek, Ürümek,

5 Harfli Kelimeler

Delme, Demek, Derme, Dürme, Dürüm, Eklem, Ekler, Elmek, Erdek, Erdem, Ermek, Gedme, Gelme, Gemre, Gerek, Germe, Güdek, Güdük, Güdül, Güdüm, Gülme, Gülük, Gümül, Keder, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kerde, Kerem, Melek, Merek, Müdür, Remel, Ülger, Ülker, Üreme, Ürkme, Ürüme,

4 Harfli Kelimeler

Delk, Deme, Dere, Derk, Dürü, Eder, Ekme, Elde, Elek, Elem, Emek, Emel, Erek, Erke, Erme, Gele, Grek, Güdü, Güme, Güre, Kele, Keme, Kere, Krem, Küme, Küre, Leke, Meke, Müge, Mülk, Reel, Ülke, Ülkü, Ümük, Ürem, Ürkü,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dük, Ede, Ege, Eke, Ekü, Elk, Erg, Erk, Gem, Gül, Güm, Gür, Kel, Kem, Ker, Kül, Kür, Lük, Üre,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, Er, Ge, Ke, Le, Me, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.