GÜNMERKEZLİLİK (TDK)

Güneş'in evrenin merkezi ya da çevresinde gezegenlerin döndüğü bir gökcismi olduğunu varsayan gökbilim sistemi.

Günmerkezlilik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi N , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi K , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Z , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi K . Başı G sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

EVRE Nedir?

Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

EVREN Nedir?


1 . Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır."- H. Taner.
2 . Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar: "Yemeyi, içmeyi, konuşmayı, düşmanlarımı, dostlarımı, orta malı hislerimi ve evreni unuttum."- R. H. Karay.
3 . halk ağzında Büyük yılan.
4 . mecaz Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam: "Kendi evrenine dalmış olan Halim, ürkerek sıçradı, bir adım geriye attı."- A. İlhan.

GEZEGEN Nedir?

Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gökcisimlerinin ortak adı, °seyyare, °planet.

GÖKBİLİM Nedir?

Gökcisimlerinin konumlarını, devinimlerini, birbirine olan uzaklıklarının ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilim, °felekiyat, °astronomi.

GÖKCİSMİ Nedir?

Gökyüzünde bulunan Güneş, Ay, gezegenler, kuyrukluyıldızlar, nebülözler gibi bütün cisimlere verilen ortak ad.

GÜNEŞ Nedir?


1 . Işık ve ısı veren büyük gök cismi.
2 . Bu gök cisminin yaydığı ışık ve ısı: "Güneş girmeyen eve doktor girer."- .

MERKEZİ Nedir?

Merkezde olan, merkezi oluşturan, merkezsel.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

SİSTEM Nedir?


1 . Düzen.
2 . Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni: "Servet, nasıl kazanılmış olursa olsun, onun kontrolüne girecek rejim ve sistem memleketi mahvedecektir."- H. E. Adıvar.
3 . Yol, yöntem: "Eski bir sistem."- .
4 . Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat: "Fren sistemi."- .
5 . Model, tip: "... son sistem, pırıl pırıl bir rotatif almışlar."- Y. Z. Ortaç.
6 . felsefe Dizge.

E E G K K L L M N R Z Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Gizlenilmek,

10 Harfli Kelimeler

Gereklilik, Gizlenilme, İlgilenmek, İliklenmek,

9 Harfli Kelimeler

Emeklilik, Ereklilik, Erimezlik, Gizlenmek, İkilenmek, İlgilemek, İlgilenme, İliklemek, İliklenme, Kilermeni, Kirlenmek, Küllenmek, Renklilik,

8 Harfli Kelimeler

Ergenlik, Erginlik, Erkinlik, Erklilik, Ezginlik, Gelinlik, Gelinmek, Genellik, Gereklik, Gerilmek, Gerinmek, Gezilmek, Gezinmek, Girilmek, Girmelik, Gizlemek, Gizlenme, Günlemek, Gürlemek, Güzellik, Güzlemek, İkilemek, İkilenme, İlgileme, İlikleme, İrkilmek, İzlenmek, Kemerlik, Kemirgen, Kemrelik, Kerkinme, Killemek, Kirlenme, Klikleme, Küllemek, Küllenme, Kürnemek, Melezlik, Müzekker, Nekrelik,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Ekinlik, Eklemli, Eleklik, Elimine, Emirlik, Emzikli, Engelli, Enlilik, Ergilik, Ergimek, Eriklik, Erillik, Erinlik, Erinmek, Erkekli, Eziklik, Ezilgen, Ezilmek, Gelinme, Gelirli, Gemilik, Gerekli, Gerilek, Gerilik, Gerilim, Gerilme, Gerinme, Gezilme, Gezinme, Girilme, Gizemli, Gizleme, Günleme, Gürleme, Güzelim, Güzleme, İkileme, İkizler, İlenmek,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Elemli, Emekli, Ergime, Erigen, Erimek, Erimez, Erinme, Ermeni, Ezgili, Ezilme, Geleni, Gelmek, Gemlik, Genlik, Genzek, Genzel, Gerili, Germek, Germen, Gerzek, Gezlik, Gezmek, Gezmen, Gineli, Girmek, Gülmek, Gürlek, Güzlek, İkilem, İlenme, İlinek, İlkgüz, İmgeli, İnilme, İnleme, İnmeli, İrkmek, İzleme, Kelime,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Ekmek, Eküri, Elgin, Elgün, Ellik, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Engel, Enlem, Enzim, Ergen, Ergin, Erime, Erkek, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Erzel, Erzin, Ezgin, Ezine, Ezmek, Gelen, Gelin, Gelir, Gelme, Gemre, Genel, Geniz, Gerek, Geren, Gerim,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enez, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Ergi, Erik, Eril, Erim, Erin, Erke, Erme, Ezel, Ezgi, Ezik, Ezme, Gele, Gemi, Gene, Geri, Gezi, Gine, Grek,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Ekü, Elk, Erg, Erk, Gem, Gen, Gez, Giz, Gri, Gül, Güm, Gün, Gür, Güz, İki, İle, İlk, İni, İri, Kek, Kel, Kem, Ker, Kez, Kik, Kil, Kim, Kin, Kir, Kül, Kür, Lig, Lim, Lir, Lük, Men, Mil, Mir,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Ge, İl, İm, İn, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Re, Ün, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.