GÜNEYTACI (TDK)

Samanyolu'nun kenarında küçük güney takımyıldızı.

Güneytacı kelimesi baş harfi G son harfi I olan bir kelime. Başında G sonunda I olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi Y , altıncı harfi T , yedinci harfi A , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi I . Başı G sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÜNEY Nedir?


1 . Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı: "Konya, Ankara'nın güneyindedir."- .
2 . Güneş gören yer.
3 . Lodos.

KENAR Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka: "O sırada karşı taraçadaki kadın elinde pirinç tası olduğu hâlde taraçanın kenarına kadar geldi."- O. V. Kanık.
2 . Bir şeyi çevreleyen çizgi.
3 . Pervaz, çizgi, antika, baskı vb. çevre süsleri: "Bu mendilin kenarı ötekinden daha sade."- .
4 . Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yer: "Ağır, ihtiyar misafirler kenarda bir odadan çıktılar."- M. Ş. Esendal.
5 . Yan.
6 . matematik Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri: "Bir üçgenin kenarları."- .

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

SAMA Nedir?

Dericilikte derilere incelik, esenlik kazandırmak amacıyla uygulanan banyo işlemi.

SAMAN Nedir?

Türlü ekinlerin taneleri ayrıldıktan sonra kalan sapları ve daha çok bunların harmanda parçalanmışı.

SAMANYOLU Nedir?

Açık gecelerde gökyüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi, gökyolu, hacılaryolu, °Kehkeşan.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

TAKIMYILDIZ Nedir?

Gök küresinin ayrıldığı seksen sekiz parselden her biri.

A C E G I N T Y Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Caygın,

5 Harfli Kelimeler

Aygıt, Gayet, Günce, Güney, Necat, Tayın, Tenya, Yancı, Yangı, Yanıt, Yegan,

4 Harfli Kelimeler

Anıt, Ayet, Ayın, Ayıt, Aynı, Gacı, Gaye, Gına, Güce, Güya, Tane, Tanı, Ünye, Yatı, Yüce,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Acı, Anı, Ant, Ate, Ayı, Ayn, Can, Cet, Gen, Gün, Net, Ney, Tan, Tay, Ten, Tın, Tün, Tüy, Üye, Yan, Yat, Yen, Yün,

2 Harfli Kelimeler

An, At, Ay, Ce, En, Et, Ey, Ge, Ne, Nü, Ta, Te, Ün, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.