GÜNEYBALIĞI (TDK)

Güney yarım kürede gözlenebilen bir takımyıldızın adı.

Güneybalığı kelimesi baş harfi G son harfi I olan bir kelime. Başında G sonunda I olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi Y , altıncı harfi B , yedinci harfi A , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Ğ , onbirinci harfi I . Başı G sonu I olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÜNEY Nedir?


1 . Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı: "Konya, Ankara'nın güneyindedir."- .
2 . Güneş gören yer.
3 . Lodos.

KÜRE Nedir?

Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. küre (I) isim, matematik Arapça kure
1 . Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim.
2 . Yeryüzü, dünya: "Ben de yıldızlar gibi, küre gibi, ben de yalnız ve herkese uzaktım."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

TAKIMYILDIZ Nedir?

Gök küresinin ayrıldığı seksen sekiz parselden her biri.

YARIM Nedir?


1 . Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Tam ve istenildiği gibi olmayan, eksik, noksan: "Ötekinde de yarım kavala benzeyen kalın bir çığırtma vardı."- O. C. Kaygılı.
3 . isim Bir bütünün yarısı olan miktar.
4 . isim Saatte on iki otuz.
5 . mecaz Hastalıklı, sakat, sağlıksız.

A B E G I I L N Y Ü Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Güneybalığı,

7 Harfli Kelimeler

Gıyaben, Yangılı, Yanılgı, Yığınla,

6 Harfli Kelimeler

Baygın, Yalgın, Yılgın,

5 Harfli Kelimeler

Ağılı, Algın, Bağıl, Bağın, Bağlı, Beyan, Bünye, Elgün, Güney, Ilgın, Lagün, Yağlı, Yalın, Yangı, Yanlı, Yegan, Yığın, Yılan, Yılgı,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Ağıl, Ağın, Ağlı, Algı, Alın, Ayın, Aylı, Aynı, Bağı, Bale, Bela, Elan, Gale, Gaye, Gına, Güya, Iğıl, Nale, Ülen, Ünye, Yağı, Yalı,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Ağı, Alg, Anı, Ayı, Ayn, Bağ, Bal, Ban, Bay, Bel, Ben, Bey, Ela, Gen, Gül, Gün, Lan, Leb, Ley, Lığ, Nal, Ney, Üye, Yağ, Yal, Yan, Yeğ, Yel, Yen, Yıl, Yün,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Al, An, Ay, Be, El, En, Ey, Ge, La, Le, Ne, Nü, Ün, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.