GÜNEŞSİZLİK (TDK)

Güneşsiz olma durumu.

Güneşsizlik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi Ş , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı G sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÜNEŞSİZ Nedir?


1 . Güneş ışınlarıyla aydınlanmayan, güneş ışınlarını almayan: "Güneşsiz yer."- .
2 . Kapalı, bulutlu (hava): "Güneşsiz hava."- .

E G K L N S Z Ü İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Güneşsizlik,

9 Harfli Kelimeler

Şenliksiz,

8 Harfli Kelimeler

Ensizlik, Eşkinsiz, Eşsizlik, Ezginlik, Gelişkin, Genişlik, Genizsil, Gizleniş, Güneşlik, Güneşsiz, Nikelsiz, Şekilsiz, Üzengili,

7 Harfli Kelimeler

Eksiliş, Eşkinli, Geziliş, Geziniş, Güneşli, İlişken, İzleniş, Kesiliş, Kişisel, Nikelsi, Sekizli, Sezgili, Şikesiz,

6 Harfli Kelimeler

Ekşili, Ezgili, Eziliş, Genlik, Gezlik, Gineli, Gülşen, Güzlek, İleniş, İlinek, İlkgüz, İşkine, Kilise, Kinsiz, Sekili, Single, Sinlik, Süline, Süzeni, Şenlik, Şikeli, Üzengi,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eksin, Eksiz, Elgin, Elgün, Ensiz, Eskil, Eskiz, Eşkin, Eşlik, Eşsiz, Ezgin, Gelin, Geliş, Geniş, Geniz, Geziş, Gizil, Gizli, Güneş, Güzel, İlkin, İşkil, İşlek, İşlik, İşsiz, İzlek, İznik, Kesin, Kesiş, Kilis, Kiliz, Kilsi, Kilüs, Kiniş, Kinli, Klişe, Küşne, Liken, Nesil,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Eksi, Ekşi, Elik, Enik, Enli, Esik, Esin, Eski, Eşik, Eşli, Ezgi, Ezik, Gezi, Gine, Gişe, İken, İkiz, İlgi, İlik, İlke, İnek, İnik, İniş, İsli, İşli, İzin, Kile, Kils, Kişi, Klüz, Lens, Link, Lise, Lüks, Nesi, Nüks, Seki, Sezi,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Elk, Gen, Gez, Giz, Gül, Gün, Güz, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kes, Keş, Kez, Kil, Kin, Kül, Küs, Leş, Lig, Lük, Niş, Sek, Sel, Sen, Sik, Sin, Siz, Ski, Şek, Şen, Şii, Zen, Zil, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Es, Eş, Ge, İl, İn, İs, İş, İz, Ke, Ki, Le, Ne, Nü, Se, Si, Şe, Ün, Üs, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.