GÜNEŞLENDİRMEK (TDK)

Güneşlenmesini sağlamak.

Güneşlendirmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi Ş , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı G sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÜNEŞ Nedir?


1 . Işık ve ısı veren büyük gök cismi.
2 . Bu gök cisminin yaydığı ışık ve ısı: "Güneş girmeyen eve doktor girer."- .

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

D E E E G K L M N N R Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Şenlendirmek,

11 Harfli Kelimeler

Derinleşmek, Dirgenlemek, Enginleşmek, Erginlenmek, Erginleşmek, Güderilemek, Güneşlenmek, Neşredilmek, Şenlendirme,

10 Harfli Kelimeler

Derinleşme, Dikenleşme, Direnlemek, Dirgenleme, Enginleşme, Erginlemek, Erginlenme, Erginleşme, Erinleşmek, Genişlemek, Girenlemek, Güderileme, Güneşlemek, Güneşlenme, Güreşilmek, Kederleniş, Kendigelen, Neşredilme, Üşengenlik,

9 Harfli Kelimeler

Denklenme, Denkleşme, Denşirmek, Derlenmek, Dinlenmek, Direnleme, Dişlenmek, Egemenlik, Erginleme, Erinleşme, Genişleme, Genleşmek, Gerilemek, Girenleme, Güdelemek, Güneşleme, Güreşilme, Gürleşmek, İndükleme, İrdelemek, Kredileme, Kümeleniş, Kündeleme, Kürelenme, Renklenme, Şenlenmek,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Delirmek, Delişmen, Demleniş, Denenmek, Dengelem, Dengelik, Dengeşik, Denilmek, Denkleme, Denşirme, Derilmek, Derişmek, Derlemek, Derleniş, Derlenme, Derneşik, Deşilmek, Diklenme, Dikleşme, Dilenmek, Dinelmek, Dinlemek, Dinlenme, Direngen, Direnmek, Direşken, Direşmek, Dişlemek, Dişlenme, Düşlemek, Enikleme, Erdenlik, Ergenlik, Erkenden, Eşlenmek, Gedilmek, Gelinmek, Gelişmek, Genelmek,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Delirme, Denemek, Denenme, Dengeli, Denilme, Denklem, Derilme, Derişme, Derleme, Deşilme, Dikelme, Dilemek, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Diremek, Direnme, Direşme, Dişemek, Dişleme, Düşleme, Edilgen, Edilmek, Edinmek, Eklenme, Ekleşme, Elenmek, Elinden, Endemik, Enenmek, Engerek, Erdemli, Ergimek, Erinmek, Erişmek, Ermenek, Eşilmek, Eşinmek, Eşlemek,

6 Harfli Kelimeler

Delege, Delmek, Demkeş, Demlik, Deneme, Denmek, Dereke, Dereli, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Deşmek, Dikgen, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dinmek, Direme, Dirgen, Dişeme, Dişlek, Dülger, Dürmek, Düşlem, Düşmek, Edilme, Edinme, Edirne, Egemen, Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Elemge, Elenme, Emekli, Endişe, Enemek, Enenme,

5 Harfli Kelimeler

Delgi, Delik, Delme, Demek, Demin, Demir, Demli, Denek, Denge, Denim, Denli, Denme, Dergi, Derik, Derin, Derme, Deşik, Deşme, Dikel, Diken, Dikme, Dilek, Dilme, Dinek, Dinen, Dinme, Direk, Diren, Dümen, Dürme, Düşme, Eklem, Ekler, Eküri, Elden, Eleme, Elgin, Elgün, Elmek, Emlik,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dine, Dink, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Ergi, Erik, Eril,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Diş, Dük, Dün, Düş, Ede, Edi, Ege, Eke, Ekü, Elk, Erg, Erk, Gem, Gen, Gri, Gül, Güm, Gün, Gür, İde, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Keş, Kil, Kim, Kin, Kir, Kül, Kür, Leş, Lig, Lim,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, Eş, Ge, İl, İm, İn, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Re, Şe, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.