GÜNÜLEMEK (TDK)

Kıskanmak, çekememek, haset etmek.

Günülemek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı G sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEKEM Nedir?

Yeşil yapraklı, dikensi, ateşe atıldığında çatırdayarak yanan bir bitki.

ÇEKEMEMEK Nedir?


1 . Çekme işini yapamamak.
2 . mecaz Katlanamamak: "Ben onun hırçınlığını artık çekemem."- .
3 . mecaz Kıskanmak: "Belli bir şey ki bu genç ikisinden de baskın, çekemiyorlar."- H. Taner.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

HASET Nedir?

Kıskançlık, çekemezlik, günü: "Gözlerinde bir fena haset kıvılcımı, bir bayağılık yakalıyordu."- R. N. Güntekin.

KISKA Nedir?

Arpacık soğanı.

KISKANMA Nedir?

Kıskanmak işi.

KISKANMAK Nedir?


1 . Sevgide veya kendisiyle ilişkili şeylerde bir başkasının ortaklığına, üstün durumda görünmesine dayanamamak: "Mühür gözlüm seni elden / Sakınırım, kıskanırım."- Âşık Ali İzzet Özkan.
2 . (-i) Herhangi bir bakımdan kendinden üstün gördüğü birinin bu üstünlüğünden acı duymak, günülemek, haset etmek.
3 . Esirgemek, çok görmek: "Benden bir dilim ekmeği kıskanırdı."- .
4 . (-i) Bir şeye, en küçük saygısızlık gösterilmesine bile dayanamamak: "Her Türk, yurdunu kıskanır."- .
5 . mecaz Yerinde olmayı istemek, imrenmek.

E E G K L M N Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Günülemek,

8 Harfli Kelimeler

Gülünmek, Günlemek, Günüleme,

7 Harfli Kelimeler

Gülünme, Günleme, Ünlemek,

6 Harfli Kelimeler

Gelmek, Gülmek, Günlük, Kengel, Ünleme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Elgün, Elmek, Engel, Enlem, Gelen, Gelme, Genel, Gülme, Gülük, Gümül, Günlü, Kelem, Lümen, Melek, Ünlem,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Gele, Gene, Güme, Günü, Kele, Keme, Kene, Küme, Leke, Meke, Menü, Müge, Mülk, Ülen, Ülke, Ülkü, Ümük, Ünlü,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Ekü, Elk, Gem, Gen, Gül, Güm, Gün, Kel, Kem, Kül, Lük, Men, Nem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Ge, Ke, Le, Me, Ne, Nü, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.