GÜMRÜKSÜZ (TDK)


1 . Gümrük vergisi ödenmesi gerekmeyen.
2 . Gümrük vergisi ödenmemiş, kaçak.

Gümrüksüz kelimesi baş harfi G son harfi Z olan bir kelime. Başında G sonunda Z olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi M , dördüncü harfi R , beşinci harfi Ü , altıncı harfi K , yedinci harfi S , sekizinci harfi Ü , dokuzuncu harfi Z . Başı G sonu Z olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GEREK Nedir?


1 . İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.
2 . sıfat Bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi ona bağlı olan, lazım: "Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre.

GEREKME Nedir?

Gerekmek işi, iktiza, istilzam.

GÜMRÜK Nedir?


1 . Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden alınan vergi.
2 . Bir verginin alınması işlemiyle uğraşan devlet kuruluşu.
3 . Bir ülkenin giriş ve çıkışında gümrük denetim ve gözetiminin yapıldığı yer: "Sayfaları girip çıktığı gümrüklerin dalgalarıyla dolu pasaportlar eskitti."- N. Cumalı.

KAÇA Nedir?

Ne kadar bir değer karşılığında?: "Bu giysi kaça satılıyor?"- .

KAÇAK Nedir?


1 . Bir kaptan, bir borudan sızan gaz veya sıvı, bir telden kaçan akım: "Bu odada kaçak var."- .
2 . Gizlice kaçırılmış olan mal veya madde: "Şu âlâ kaçaktan birer sigara sarar mısınız?"- S. M. Alus.
3 . sıfat Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan: "Vapurda bir de kaçak Rus ailesi var."- A. Gündüz.
4 . sıfat Yasaca yapılması yasak olan veya yapılması için gerekli izin alınmayan: "Kaçak kat."- .
5 . sıfat Yasaca belirtilmiş gerekli gümrük ve vergileri ödenmeden bir yere sokulan veya bir yerden çıkarılan: "Öyle olduğu hâlde kaçak sigaramla hâli unutmaya çalışıyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . zarf Yasalara, kurallara uymayarak, gizlice: "Bütün harp müddetince babası ile İsviçre'de kaçak yaşadı."- A. Gündüz.

ÖDENME Nedir?

Ödenmek işi.

VERGİ Nedir?


1 . Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para: "Önce vergiyi kolay tahsil etmenin vesilesini hazırlasınlar."- B. Felek.
2 . mecaz Bir kimsenin doğuştan sahip olduğu iyi nitelik.

G K M R S Z Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Gümrüksüz,

7 Harfli Kelimeler

Ürküsüz,

6 Harfli Kelimeler

Gümrük, Üzümsü,

5 Harfli Kelimeler

Kürsü, Sümük, Sürgü, Sürüm, Süzgü, Süzük,

4 Harfli Kelimeler

Gürz, Küsü, Sürü, Ümük, Ürkü, Üzgü, Üzüm,

3 Harfli Kelimeler

Güm, Gür, Güz, Kür, Küs,

2 Harfli Kelimeler

Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.