GÜMRÜKLENMEK (TDK)

Gümrükleme işlemi yapılmak.

Gümrüklenmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi M , dördüncü harfi R , beşinci harfi Ü , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı G sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÜMRÜK Nedir?


1 . Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden alınan vergi.
2 . Bir verginin alınması işlemiyle uğraşan devlet kuruluşu.
3 . Bir ülkenin giriş ve çıkışında gümrük denetim ve gözetiminin yapıldığı yer: "Sayfaları girip çıktığı gümrüklerin dalgalarıyla dolu pasaportlar eskitti."- N. Cumalı.

İŞLEM Nedir?


1 . Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.
2 . Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem, prosedür.
3 . ekonomi Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
4 . kimya Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.
5 . kimya Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.
6 . matematik Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi: "Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

E E G K K L M M N R Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Gümrüklenmek,

11 Harfli Kelimeler

Gümrüklemek, Gümrüklenme,

10 Harfli Kelimeler

Gümrükleme,

9 Harfli Kelimeler

Günülemek,

8 Harfli Kelimeler

Gülünmek, Gümlemek, Günlemek, Günüleme, Gürlemek, Kürnemek,

7 Harfli Kelimeler

Gülünme, Gümleme, Günleme, Gürleme, Kükreme, Küremek, Kürneme, Kürümek, Nükleer, Ünlemek,

6 Harfli Kelimeler

Gelmek, Germek, Germen, Gülmek, Gümrük, Günlük, Gürlek, Gürlük, Kengel, Kenger, Kermen, Külünk, Küreme, Kürklü, Kürüme, Lenger, Mümkün, Ünleme, Üremek, Ürkmek, Ürümek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekmek, Elgün, Elmek, Emmek, Engel, Enlem, Ergen, Erkek, Erken, Ermek, Gelen, Gelme, Gemre, Genel, Gerek, Geren, Germe, Gülme, Gülük, Gümül, Günlü, Gürün, Kekre, Kelek, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kerem, Kükre, Külek, Kürek, Lümen, Melek, Merek, Nekre, Neler, Remel,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Emme, Enek, Erek, Eren, Erke, Erme, Gele, Gene, Grek, Gren, Güme, Günü, Güre, Keke, Kele, Keme, Kene, Kere, Krem, Küme, Künk, Küre, Kürk, Leke, Meke, Meme, Menü, Müge, Mülk, Nere, Reel, Renk, Ülen, Ülke,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Ekü, Elk, Erg, Erk, Gem, Gen, Gül, Güm, Gün, Gür, Kek, Kel, Kem, Ker, Kül, Kür, Lük, Men, Nem, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Ge, Ke, Le, Me, Ne, Nü, Re, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.