GÜM (TDK)

Derinden ve patlayıcı yankılı gürültü: "Kapı güm diye kapandı."- .

Güm kelimesi baş harfi G son harfi M olan bir kelime. Başında G sonunda M olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi M . Başı G sonu M olan 3 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DERİNDEN Nedir?


1 . En ince ayrıntısına kadar, etraflıca.
2 . Pek belli olmayan uzak bir yerden: "Derinden top sesleri aksediyordu"- N. Hikmet.
3 . İçten: "Elverir ki bir gün bana, derinden, / Ta derinden bir gün bana "Gel" desin"."- A. K. Tecer.

DİYE Nedir?


1 . Herhangi bir yargıya vararak.
2 . Niteleyerek.
3 . Sanarak, diyerek.

GÜRÜL Nedir?

Bol ve gür çıkan ya da akan şeylerin sesini anlatır.

GÜRÜLTÜ Nedir?


1 - Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin tümü, patırtı, °şamata.
2 - Birçok kişinin karıştığı kavga, karışıklık ya da tartışma.

KAPAN Nedir?


1 . Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak.
2 . mecaz Düzen, hile.

PATLAYICI Nedir?

Patlama özelliği olan (madde).

YANKILI Nedir?

Yankısı olan.

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.