GÜLMECELİ (TDK)

İçinde gülmece nitelikleri bulunan (yazı, karikatür vb.), mizahi.

Gülmeceli kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi L , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi C , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ . Başı G sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÜLMECE Nedir?


1 . Eğlendirme, güldürme ve bir kimsenin davranışına incitmeden takılma amacını güden ince alay, mizah, humor.
2 . edebiyat Gerçeğin güldürücü yanlarını ortaya koyan edebiyat türü, mizah, ironi.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KARİKATÜR Nedir?


1 . İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren, düşündürücü ve güldürücü resim: "Bu çehreye öyle bön, öyle kaba bir hâl çökmüştü ki hiçbir karikatür bunu tasvir edemez."- R. N. Güntekin.
2 . mecaz Beceriksizce yapılmış şey, taslak: "Ev karikatürü."- .

MİZA Nedir?

Kumarda ortaya sürülen para.

MİZAH Nedir?

Gülmece: "İnci gibi güzel bir yazısı ve mizaha da istidadı varmış."- Y. K. Beyatlı.

MİZAHİ Nedir?

İçinde gülmece bulunan, gülmece niteliği taşıyan (yazı, karikatür vb.).

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

NİTELİK Nedir?


1 . Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet: "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş."- A. İlhan.
2 . Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.
3 . felsefe Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçebilen özellik, keyfiyet.

C E E G L L M Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Gülmeceli,

7 Harfli Kelimeler

Gülleci, Gülmece,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Elemli, Lüleci,

5 Harfli Kelimeler

Celil, Cemil, Cümle, Gelme, Gülle, Gülme, İmece, Melce, Milel,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Ecel, Elci, Elem, Elim, Elli, Emel, Gece, Gele, Gemi, Güce, Güme, İlle, İlme, İmge, Lice, Lime, Lüle, Müge,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cim, Ece, Ege, Gem, Gül, Güm, İle, Lig, Lim, Mil,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, Em, Ge, İl, İm, Le, Me, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.