GÜLDÜRMEK (TDK)

Gülmesine sebep olmak: "Ağlatmayı geçtik, hiç değilse kendime güldürmeden çalabilsem."- H. Taner.

Güldürmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi L , dördüncü harfi D , beşinci harfi Ü , altıncı harfi R , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı G sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇALA Nedir?

Belli adlardan önce gelerek eyleme bağlanır ve adla ilgili bir çabukluk, süreklilik, dikkatsizlik anlamı katar.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

GÜLDÜRME Nedir?

Güldürmek işi.

GÜLME Nedir?


1 . Gülmek işi.
2 . Kahkaha: "Leyla, çayırın öbür ucuna kaçarak içinden gelen gülmeleri bastırmaya çalışır."- S. Birsel.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

SEBEP Nedir?

Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey: "Aynayı kırmamın hiçbir sebebi yoktur."- S. F. Abasıyanık.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

D E G K L M R Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Güldürmek,

8 Harfli Kelimeler

Dürülmek, Güdülmek, Güldürme,

7 Harfli Kelimeler

Dürülme, Güdülme,

6 Harfli Kelimeler

Dülger, Dürmek, Gülmek, Gümrük, Gürlek, Gürlük, Kürüme, Ürümek,

5 Harfli Kelimeler

Dürme, Dürüm, Güdek, Güdük, Güdül, Güdüm, Gülme, Gülük, Gümül, Müdür, Ülger, Ülker, Ürkme, Ürüme,

4 Harfli Kelimeler

Delk, Derk, Dürü, Grek, Güdü, Güme, Güre, Krem, Küme, Küre, Müge, Mülk, Ülke, Ülkü, Ümük, Ürem, Ürkü,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dük, Ekü, Elk, Erg, Erk, Gem, Gül, Güm, Gür, Kel, Kem, Ker, Kül, Kür, Lük, Üre,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, Er, Ge, Ke, Le, Me, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.