GÜLÜNÇLEŞTİRMEK (TDK)

Gülünç duruma getirmek.

Gülünçleştirmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi L , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi Ç , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi K . Başı G sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

GÜLÜNÇ Nedir?

Güldürücü, tuhaf, komik: "Yüksek sesle doğruluktan bahsetmeye kalkmak gülünç bir şey olurdu."- R. N. Güntekin.

E E G K L L M N R T Ç Ü Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Gülünçleştirmek,

14 Harfli Kelimeler

Gülünçleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Güçleştirmek, Gülünçleşmek, Ülküleştirme,

11 Harfli Kelimeler

Güçleştirme, Gülünçleşme, Kültürlenme,

10 Harfli Kelimeler

Güreşilmek, Kütinleşme, Türküleşme, Üleştirmek, Üşengeçlik,

9 Harfli Kelimeler

Çentilmek, Çillenmek, Geçirtmek, Güçlenmek, Güçleşmek, Günülemek, Güreşilme, Gürleşmek, Kümeleniş, Tüllenmek, Türkleşme, Türküleme, Üleşilmek, Üleştirme, Üretilmek, Ütülenmek,

8 Harfli Kelimeler

Çektirme, Çelişken, Çelişmek, Çengelli, Çentilme, Çillenme, Çitlemek, Çürütmek, Eleşkirt, Ergenlik, Ergitmek, Eştirmek, Etçiller, Geçerlik, Geçilmek, Geçinmek, Geçirmek, Geçirtme, Geçişmek, Geçmelik, Gelinmek, Gelişmek, Genellik, Gerçekli, Gerilmek, Gerinmek, Getirmek, Güçleniş, Güçlenme, Güçleşme, Güçlükle, Güleçlik, Gülünmek, Gülüşmek, Güneşlik, Günlemek, Günüleme, Güreşmek, Gürlemek, Gürleşme,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekinme, Çekirge, Çekişme, Çekişte, Çekmeli, Çelişme, Çemenli, Çenekli, Çenetli, Çentmek, Çilekeş, Çilemek, Çitleme, Çürümek, Çürütme, Eklemli, Eklenti, Ekşitme, Ektirme, Elçekli, Ellişer, Engelli, Ergimek, Ergitme, Erinmek, Erişmek, Eritmek, Eşilmek, Eşinmek, Eşlenik, Eştirme, Geçerli, Geçilme, Geçinme, Geçirme, Geçişme, Geçmeli, Gelinme, Gelişme,

6 Harfli Kelimeler

Çelenk, Çelmek, Çelmik, Çeltek, Çeltik, Çemrek, Çeneli, Çengel, Çentik, Çentme, Çerkeş, Çermik, Çileme, Çitmek, Çüngüş, Çürüme, Ekilme, Ekşime, Elekçi, Elemli, Elenti, Emekçi, Emekli, Enişte, Ergime, Erigen, Erimek, Erinme, Erişme, Erişte, Eriten, Eritme, Ermeni, Eşekçi, Eşilme, Eşinme, Etilen, Etkime, Geçeli, Geçkin,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çeker, Çekim, Çekiş, Çekme, Çekül, Çelek, Çelen, Çelgi, Çelik, Çelim, Çelme, Çemen, Çemiş, Çenek, Çenet, Çengi, Çerge, Çeşit, Çeşme, Çeşni, Çetin, Çilek, Çimek, Çimen, Çiten, Çitme, Çükür, Çünkü, Çürük, Eklem, Ekler, Eküri, Elçek, Elçim, Elgin, Elgün, Ellik, Elmek,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çeri, Çete, Çile, Çine, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emeç, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Ergi, Erik, Eril, Erim,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çir, Çiş, Çit, Çük, Çüş, Ege, Eke, Ekü, Elk, Erg, Erk, Eti, Geç, Gem, Gen, Gri, Güç, Gül, Güm, Gün, Gür, İle, İlk, İnç, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Kül, Kür, Küt,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, En, Er, Eş, Et, Ge, İç, İl, İm, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Re, Şe, Te, Ti, Üç, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.