GÜLÜŞME (TDK)

Gülüşmek işi: "Biz çıkarken arkamızdan onların yılışık gülüşmeleri vardı."- P. Safa.

Gülüşme kelimesi baş harfi G son harfi E olan bir kelime. Başında G sonunda E olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi L , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi Ş , altıncı harfi M , yedinci harfi E . Başı G sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARKA Nedir?


1 . Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı: "Evin arkasında bahçe var."- .
2 . Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi: "Çocuğun arkası ağrıyormuş."- .
3 . Geri kalan bölüm, kısım: "Masalın arkası. Yazının arkası."- .
4 . Art, peş.
5 . Otururken sırtın dayandığı yer: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."- T. Buğra.
6 . İnsanın vücudu, bedeni: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."- R. H. Karay.
7 . sıfat Arkada olan, arkada bulunan.
8 . mecaz Kayırıcı: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."- H. R. Gürpınar.
9 . mecaz Geçmiş, geride kalmış zaman: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."- Y. K. Beyatlı.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

GÜLÜŞ Nedir?

Gülme işi: "Kalleşliğin binbir çeşidi apaçık görünüyordu bu gülüşte."- N. Ataç.

GÜLÜŞME Nedir?

Gülüşmek işi: "Biz çıkarken arkamızdan onların yılışık gülüşmeleri vardı."- P. Safa.

GÜLÜŞMEK Nedir?

Karşılıklı veya birlikte gülmek: "Hep birlikte kahkahayla gülüştüler."- N. Cumalı.

ONLAR Nedir?

Ondalık sayı sistemine göre yazılan bir tam sayıda sağdan sola doğru ikinci basamak. onlar (II) zamir O şahıs zamirinin çokluk biçimi.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

YILIŞIK Nedir?

Yapmacık davranışlarla hoş görünmeye çalışan: "O hanende denilen yılışık boşboğaza ne diyeyim?"- S. M. Alus.

E G L M Ü Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Gülüşme,

5 Harfli Kelimeler

Gülme, Gülüş, Gümül, Gümüş, Üşüme,

4 Harfli Kelimeler

Güme, Müge, Üleş, Ülüş, Üşme,

3 Harfli Kelimeler

Gem, Gül, Güm, Leş, Şem,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Eş, Ge, Le, Me, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.