GÜDÜMLEME (TDK)

Bir görüş, kanı veya inancı benimsetme çabası.

Güdümleme kelimesi baş harfi G son harfi E olan bir kelime. Başında G sonunda E olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi D , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi M , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E . Başı G sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇABA Nedir?

Herhangi bir işi yapmak, başarmak için harcanan güç, zorlu, sürekli çalışma, °ceht.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

KANI Nedir?

İnanılan düşünce, °kanaat.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

D E E G L M M Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Güdümleme,

8 Harfli Kelimeler

Güdüleme,

7 Harfli Kelimeler

Güdülme, Gümleme,

5 Harfli Kelimeler

Delme, Gedme, Gelme, Güdül, Güdüm, Gülme, Gümül,

4 Harfli Kelimeler

Deme, Elde, Elem, Emel, Emme, Gele, Güdü, Güme, Meme, Müge,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Ede, Ege, Gem, Gül, Güm,

2 Harfli Kelimeler

De, El, Em, Ge, Le, Me,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.