GÜDÜMBİLİMCİ (TDK)

Güdümbilim uzmanı, sibernetikçi.

Güdümbilimci kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi D , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi M , altıncı harfi B , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M , onbirinci harfi C , onikinci harfi İ . Başı G sonu İ olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÜDÜMBİLİM Nedir?

Canlılarda ve makinelerde kontrol, iletişim ve işleyişi inceleyen bilim, °sibernetik.

SİBERNETİK Nedir?

Güdüm bilimi.

SİBERNETİKÇİ Nedir?

Güdümbilimci.

UZMAN Nedir?


1 . Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan: "Biz de işte para kazanmanın, iyi yaşamanın uzmanıyız dostum."- H. Taner.
2 . isim Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist.
3 . isim Bilirkişi.

B C D G L M M Ü Ü İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bilgici, Bilimci, Gidimli,

6 Harfli Kelimeler

Bilici, Gidici,

5 Harfli Kelimeler

Bilgi, Bilim, Dilci, Dilim, Güdül, Güdüm, Gülcü, Gümül, Milim, Mimli,

4 Harfli Kelimeler

Bili, Dimi, Gibi, Gidi, Gücü, Güdü, İdil, İlgi, İlim, İmdi, Midi, Ümmi,

3 Harfli Kelimeler

Cim, Dil, Gül, Güm, Lig, Lim, Mil, Mim,

2 Harfli Kelimeler

İl, İm, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.