GÜCENİKLİK (TDK)

Gücenik olma durumu: "Kral Zog'la da herhangi bir gücenikliğim olmayacaktı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Güceniklik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi C , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı G sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÜCENİK Nedir?

Gücenmiş, kırılmış, incinmiş, küskün (kimse).

HERHANGİ Nedir?

Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

C E G K K L N Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Güceniklik,

8 Harfli Kelimeler

Gelincik, Güncelik,

7 Harfli Kelimeler

Ekinlik, Gücenik, İncelik, İneklik, Nicelik, Nükleik,

6 Harfli Kelimeler

Ekinci, Genlik, Gineli, Güncek, Güncel, İlinek, İlkeci, Klinik,

5 Harfli Kelimeler

Cinli, Ekici, Ekili, Elcik, Elgin, Elgün, Gelin, Günce, İlkin, İncik, İncil, Kelik, Kinci, Kinik, Kinli, Külek, Liken, Nicel, Nikel,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cenk, Ekin, Ekli, Elci, Elik, Enik, Enli, Gine, Güce, İken, İlgi, İlik, İlke, İnce, İnci, İnek, İnik, Kile, Klik, Künk, Lice, Link, Neci, Nice, Ülen, Ülke, Ünik,

3 Harfli Kelimeler

Cin, Ekü, Elk, Gen, Gül, Gün, İki, İle, İlk, İni, Kek, Kel, Kik, Kil, Kin, Kül, Lig, Lük,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, En, Ge, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne, Nü, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.