GÜCENDİRMEK (TDK)

Gücenmesine yol açmak, gönlünü kırmak, incitmek: "Bazı şairleri kırmaktan, gücendirmekten çekindiğimden değil, haksızlık olacağına inandığımdan başvurmuyorum bu yola."- N. Cumalı.

Gücendirmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi C , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi D , yedinci harfi İ , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı G sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇMA Nedir?


1 . Açmak işi.
2 . Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
3 . Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı çörek.

CUMA Nedir?


1 . Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün.
2 . din b. (***) Cuma namazı.

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

GÜCENDİRME Nedir?

Gücendirmek işi.

GÜCENDİRMEK Nedir?

Gücenmesine yol açmak, gönlünü kırmak, incitmek: "Bazı şairleri kırmaktan, gücendirmekten çekindiğimden değil, haksızlık olacağına inandığımdan başvurmuyorum bu yola."- N. Cumalı.

GÜCENME Nedir?

Gücenmek işi.

HAKSIZLIK Nedir?


1 . Haksız olma durumu.
2 . Hak ve adalete aykırılık: "Sicil müdürü bu haksızlığa karşı köpürüyor."- M. Ş. Esendal.

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

İNCİ Nedir?


1 . İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içerisinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi.
2 . Bu tanelerden oluşan takı: "Yalıdaki ev, Dürnev Hanım'ın halılarını, incilerini gözden çıkarmasıyla kurtuldu."- N. Cumalı.
3 . teklifsiz konuşmada Yanlışlığı sebebiyle gülünç olan söz veya cümle.

İNCİTME Nedir?

İncitmek işi.

İNCİTMEK Nedir?


1 . İncinmesine yol açmak: "Sol ayağımı geçen gün biraz incitmiştim."- A. Gündüz.
2 . mecaz Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek: "Bu gibi işlerin halkı incitmeyeceğini söylediler."- M. Ş. Esendal.

KIRMA Nedir?


1 . Kırmak işi.
2 . Pili.
3 . Kırılmış veya dövülmüş tahıl: "Buğday kırması."- .
4 . Basılı kâğıtları forma durumuna getirmek için belli yerlerinden bükme ve katlama işi.
5 . sıfat Ortasından kırılarak doldurulan (tüfek): "Mustafa, kırma tüfeğe bir kurşun sürdü."- Y. Kemal.
6 . sıfat, biyoloji Melez: "Arap kırması bir at."- .
7 . sıfat, mecaz Yabancı etkilerle özgün niteliğini yitirmiş olan.

ŞAİR Nedir?


1 - Ozan.
2 - Geniş bir hayali olan, duyarlı, duygulu kimse.

C D E E G K M N R Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Gücendirmek,

10 Harfli Kelimeler

Gücendirme,

9 Harfli Kelimeler

Germencik,

8 Harfli Kelimeler

Demincek, Direnmek, Gerinmek, Gidermek, Gücenmek, Kemirgen, Mendirek,

7 Harfli Kelimeler

Dengeci, Derecik, Derince, Dikence, Diremek, Direnme, Dümenci, Dürmece, Edinmek, Endemik, Ergimek, Erincek, Erinmek, Erkenci, Gecikme, Gerinme, Giderek, Giderme, Gücenik, Gücenme, İmrence, İncerek, Kürneme, Müdrike, Rencide,

6 Harfli Kelimeler

Ceride, Cermen, Denmek, Derken, Dermek, Dernek, Dikgen, Dikmen, Dinmek, Direme, Dirgen, Dürmek, Edinme, Edirne, Ergime, Erigen, Erimek, Erinme, Ermeni, Geceki, Gedmek, Gerdek, Germek, Germen, Girmek, Güderi, Güncek, Gündem, Kendir, Kenger, Kerime, Kermen, Kirmen, Küreme, Medeni, Mercek, Migren, Minder, Müdire, Müdrik,

5 Harfli Kelimeler

Cedre, Cemre, Ceren, Demek, Demin, Demir, Denek, Denge, Denim, Denme, Dergi, Derik, Derin, Derme, Diken, Dikme, Dince, Dinek, Dinme, Direk, Diren, Dümen, Dürme, Eküri, Emcek, Emcik, Ender, Ercik, Erdek, Erdem, Erden, Ergen, Ergin, Erime, Erken, Erkin, Ermek, Ermin, Gedik, Gedme,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Cemi, Cenk, Cide, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dine, Dink, Dren, Ecir, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekme, Emek, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Erce, Erek, Eren, Ergi, Erik, Erim, Erin, Erke, Erme, Gece, Gemi, Gene,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cim, Cin, Dek, Dem, Dik, Din, Dük, Dün, Ece, Ede, Edi, Ege, Eke, Ekü, Erg, Erk, Gem, Gen, Gri, Güm, Gün, Gür, İde, Kem, Ker, Kim, Kin, Kir, Kür, Men, Mir, Nem, Nim, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, Ek, Em, En, Er, Ge, İm, İn, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Nü, Re, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.