GÜBRELENMEK (TDK)

Gübre dökülmek.

Gübrelenmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi B , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı G sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÖKÜLMEK Nedir?


1 . Dökme işi yapılmak veya dökme işine konu olmak: "Tepesinden saçları bir hayli dökülmüştü."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kumaş dökümlü olmak.
3 . Bir işi, bir konuyu ele alış biçiminde değişiklik olmak.
4 . (-e) Düşmek: "Bizim motor ikiye bölünüp suya döküldüğümüzde, dört kişiydik."- Z. Selimoğlu.
5 . Çıkmak, ortaya konulmak: "Âdeta düşünmeksizin kaleminden masal sahnelerine benzeyen dağ, dere, uçurum resimleri dökülüyordu."- R. N. Güntekin.
6 . Kaplamak, yayılmak: "Duvarlar, bütün ışıkları yutuyor, halkın üstüne bir toprak rengi dökülüyor."- M. Ş. Esendal.
7 . (-e) Salınmak, serbest bırakılmak: "Saçlarını arkaya atıp ensesine dökülen buklelerini kabarttı."- H. Taner.
8 . (-e), mecaz Kır, sokak vb. yerlerde insanlar çokça birikmek: "Bahar o sene erken gelmiş, herkes tarlalara dökülmüştü."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz Çok eskimiş olmak, değerini ve güzelliğini yitirmek: "Yaşayan, var olan her şey eskiyip dökülecek."- B. R. Eyuboğlu.
10 . mecaz Çok yorgun, hasta olmak: "Erkek arıların takatleri kesilmeye başlar, bir bir dökülür, ölür giderler."- T. Buğra. 1
1 . coğrafya Akarsular, göl veya denize akmak.

GÜBRE Nedir?

Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre: "Dünyanın masrafını yapmış, araba araba toprak, gübre taşıtmıştır."- T. Buğra.

B E E E G K L M N R Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Gübrelenmek,

10 Harfli Kelimeler

Gübrelemek, Gübrelenme,

9 Harfli Kelimeler

Gübreleme, Kürelenme,

8 Harfli Kelimeler

Beklenme, Belenmek, Belermek, Gebermek, Genelmek, Günlemek, Gürlemek, Küreleme, Renkleme,

7 Harfli Kelimeler

Bekleme, Belemek, Belenme, Belerme, Eklenme, Elenmek, Engerek, Ermenek, Geberme, Gelembe, Gelenek, Gemerek, Genelme, Gerekme, Günleme, Gürleme, Keneler, Kürneme, Nükleer, Ünlemek,

6 Harfli Kelimeler

Beleme, Egemen, Ekleme, Elemek, Elemge, Elenme, Enemek, Engebe, Ergene, Geleme, Gelmek, Germek, Germen, Gülmek, Gürlek, Kebere, Keleme, Kemere, Kengel, Kenger, Kermen, Küreme, Lenger, Meleke, Ünleme, Üremek,

5 Harfli Kelimeler

Begüm, Belek, Belen, Belge, Benek, Büken, Bükme, Eklem, Ekler, Eleme, Elgün, Elmek, Eneme, Engel, Enlem, Ergen, Erken, Ermek, Gebre, Gelen, Gelme, Gemre, Genel, Gerek, Geren, Germe, Gübre, Gülme, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kerem, Lümen, Melek, Merek, Nekre, Neler, Remel, Ülger,

4 Harfli Kelimeler

Bere, Berk, Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Erek, Eren, Erke, Erme, Gebe, Gele, Gene, Grek, Gren, Güme, Güre, Kebe, Kele, Keme, Kene, Kere, Krem, Küme, Küre, Leke, Meke, Menü, Müge, Mülk, Nere, Reel, Renk, Ülen, Ülke, Ürem,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Bre, Bük, Ebe, Ege, Eke, Ekü, Elk, Erg, Erk, Gem, Gen, Gül, Güm, Gün, Gür, Kel, Kem, Ker, Kül, Kür, Leb, Lük, Men, Nem, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, En, Er, Ge, Ke, Le, Me, Ne, Nü, Re, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.