GÜBRELEMEK (TDK)

Verimini artırmak için toprağa gübre dökmek.

Gübrelemek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi B , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı G sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARTIRMAK Nedir?


1 . Artmasını sağlamak, çoğaltmak.
2 . Bir malı başka alıcıların verdiği fiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek.
3 . Tutumlu davranıp biriktirmek, tasarruf etmek.
4 . mecaz Herhangi bir davranışta ileri gitmek: "Sen edepsizliği adamakıllı artırdın."- .

DÖKME Nedir?


1 . Dökmek işi.
2 . sıfat Bir yerden bir yere dökülen, aktarılan: "Dökme su."- .
3 . sıfat Kapların içinde olmayan, yığın biçiminde ortaya dökülmüş olan: "Dökme buğday. Dökme portakal. Dökme çimento."- .
4 . sıfat Kalıba dökülmek yoluyla yapılmış: "Dökme soba."- .
5 . denizcilik Dökme yük.

DÖKMEK Nedir?


1 - Sıvı ya da tane durumunda olan şeyleri bulundukları yerden, kaptan başka bir yere boşaltmak.
2 - Belli bir yere boşaltmak.
3 - Akıtmak, düşürmek.
4 - Saçmak, serpmek.
5 - Salmak, bırakmak.
6 - Üstünde bulunan bir şeyi düşürmek.
7 - Teninde kızamık, kızıl, suçiçeği hastalıklarında olduğu gibi kırmızı lekeler çıkmak.
8 - Maden, mum eriyiği ya da çimento, alçı gibi şeyleri kalıba akıtarak biçim vermek, döküm yapmak.
9 - Sulu hamuru kızgın yağ ya da tepsinin içine akıtarak pişirmek.
10 - Bir yere çokça bir şey yığmak, taşımak. 1
1 - Bir şeyi yok etmek için atmak. 1
2 - Çok sayıda öğrenciyi sınavda ya da bir üst sınıfa geçirmedebaşarısız saymak. 1
3 - Bir eylemde ya da bir konuyu ele alış biçiminde değişiklik yapmak. 1
4 - Açığa vurmak, söylemek, ortaya koymak.

GÜBRE Nedir?

Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre: "Dünyanın masrafını yapmış, araba araba toprak, gübre taşıtmıştır."- T. Buğra.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

VERİM Nedir?


1 . Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman: "İşçilerin verimi. Makinenin verimi. Ağacın verimi."- .
2 . Ortaya çıkan, istenilen, beklenilen sonuç, semere: "Yeni çıkan kitaplar, özellikle yerli yazarların verimleri öne geçiyor hep."- S. İleri.

B E E E G K L M R Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Gübrelemek,

9 Harfli Kelimeler

Gübreleme,

8 Harfli Kelimeler

Belermek, Gebermek, Gürlemek, Küreleme,

7 Harfli Kelimeler

Bekleme, Belemek, Belerme, Geberme, Gelembe, Gemerek, Gerekme, Gürleme,

6 Harfli Kelimeler

Beleme, Ekleme, Elemek, Elemge, Geleme, Gelmek, Germek, Gülmek, Gürlek, Kebere, Keleme, Kemere, Küreme, Meleke, Üremek,

5 Harfli Kelimeler

Begüm, Belek, Belge, Bükme, Eklem, Ekler, Eleme, Elmek, Ermek, Gebre, Gelme, Gemre, Gerek, Germe, Gübre, Gülme, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kerem, Melek, Merek, Remel, Ülger, Ülker, Üreme, Ürkme,

4 Harfli Kelimeler

Bere, Berk, Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Erek, Erke, Erme, Gebe, Gele, Grek, Güme, Güre, Kebe, Kele, Keme, Kere, Krem, Küme, Küre, Leke, Meke, Müge, Mülk, Reel, Ülke, Ürem,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bre, Bük, Ebe, Ege, Eke, Ekü, Elk, Erg, Erk, Gem, Gül, Güm, Gür, Kel, Kem, Ker, Kül, Kür, Leb, Lük, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, Er, Ge, Ke, Le, Me, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.