GÜÇBEĞENİR (TDK)

Her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent: "Güçbeğenir bir yaradılışta olan Celal'in bana ilk gün kanı kaynayıverdi."- H. Taner.

Güçbeğenir kelimesi baş harfi G son harfi R olan bir kelime. Başında G sonunda R olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi B , beşinci harfi E , altıncı harfi Ğ , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R . Başı G sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BANA Nedir?

Ben zamirinin yönelme durumu ekli biçimi.

CELAL Nedir?


1 - Büyüklük, ululuk.
2 - Öfke, kızgınlık.

HOŞLANMA Nedir?

Hoşlanmak işi.

KANI Nedir?

İnanılan düşünce, °kanaat.

KARAR Nedir?


1 . Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı: "Kararımı biradere pek güçlükle kabul ettirdim."- R. N. Güntekin.
2 . hukuk Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm: "Yargıç kararı."- .
3 . Bu yargıyı bildiren belge: "Mahkeme kararını aldı."- .
4 . Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik.
5 . Değişmez olma: "Havanın hiç kararı yok."- .
6 . Tam ölçüsünde, ne az ne çok: "Yemeğin tuzu karar."- .
7 . müzik Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş.

MÜŞKÜL Nedir?


1 . Güç, zor, çetin: "Yutkunuyor, ara sıra parmaklarıyla alnındaki terleri siliyordu. Çok müşkül bir vaziyette kalmıştı."- R. N. Güntekin.
2 . isim Engel, güçlük, zorluk: "Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi."- Y. K. Beyatlı.

MÜŞKÜLPESENT Nedir?


1 . Güçbeğenir.
2 . Bir işi yapmamak için türlü bahaneler uyduran.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARADILIŞ Nedir?


1 . Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet, cibilliyet: "Yaradılışı gereği çapraşık olmayan durumları severdi o."- A. İlhan.
2 . Bir şeyin yaratılırken kazanmış olduğu özellikler bakımından durumu, fıtrat, hilkat: "Yılan kendini korumakta görünüyorsa bu, atlayıp kuşu tutmaya yaradılışının elverişli olmamasından."- M. Ş. Esendal.

ZORLUKLA Nedir?

Zor bir biçimde, güçlükle: "Zorlukla kımıldattıktan sonra beni sahiden sürüklemeye başladı."- H. C. Yalçın.

B E E G N R Ç Ü Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Güçbeğenir,

7 Harfli Kelimeler

Beğenir, Günberi,

6 Harfli Kelimeler

Beğeni, Enberi, Erigen, İğrenç, Reçine,

5 Harfli Kelimeler

Bengi, Biner, Çengi, Çerge, Erbin, Ergen, Ergin, Erinç, Gebre, Geçen, Geçer, Gerçi, Gereç, Geren, Giren, Gübre, Güneç, Üçgen,

4 Harfli Kelimeler

Bere, Beri, Briç, Çene, Çeri, Çine, Eğer, Eğiç, Eğin, Eğir, Eğri, Enir, Eren, Ergi, Erin, Gebe, Geçe, Genç, Gene, Geri, Gine, Gren, Güre, İbne, İbre, İçre, İğne, İneç, Nebi, Nere, Ring, Üçer,

3 Harfli Kelimeler

Ben, Bin, Bir, Bre, Çiğ, Çir, Ebe, Ege, Eğe, Erg, Geç, Gen, Gri, Güç, Gün, Gür, İnç, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, En, Er, Ge, İç, İğ, İn, Ne, Nü, Re, Üç, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.