GÜÇÖLÇER (TDK)

Mekanik kuvvetleri ölçen araç ya da aygıt, °dinamometre.

Güçölçer kelimesi baş harfi G son harfi R olan bir kelime. Başında G sonunda R olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi Ö , beşinci harfi L , altıncı harfi Ç , yedinci harfi E , sekizinci harfi R . Başı G sonu R olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

AYGIT Nedir?


1 - Birçok parçadan yapılmış alet, gereç, °cihaz.
2 - Vücutta belirli bir görevin sağlanmasına yarayan organların tümü, °cihaz, °organ.
3 - Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve kimi belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

KUVVE Nedir?


1 . Düşünce, niyet.
2 . Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü.
3 . Yeti.

KUVVET Nedir?


1 - Fiziksel güç, takat.
2 - Güç, dayanma gücü.
3 - Şiddet, zor, °cebir.
4 - Yetke, erk, °nüfuz.
5 - Dayanıklı olma durumu, °tahammül, °mukavemet.
6 - Bir niceliğin kendisiyle çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri.
7 - Bir ülkenin savaşçı silahlı örgütü ya da gücü.
8 - Dinginliği devime ya da devimi dinginliğe çeviren etken, direnci kıran ya da direnç doğuran özellik.

KUVVETLE Nedir?


1 . Güçlü ve sağlam bir biçimde: "Acı poyraz kuvvetle esiyordu."- O. Kemal.
2 . Üzerinde durarak, direnerek: "Kuvvetle iddia edilebilir."- .

MEKANİK Nedir?


1 . Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı.
2 . sıfat Denge veya hareket kurallarıyla ilgili.
3 . sıfat Makine ile yapılan.
4 . sıfat, mecaz Düşünmeden yapılan.

ÖLÇEN Nedir?

Karmaşık önermenin doğruluk değerini gösteren denklem.

E G L R Ç Ç Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Göçer, Güleç, Ölçer, Üçler, Ülger,

4 Harfli Kelimeler

Göçü, Göle, Göre, Görü, Güre, Öçlü, Ölçü, Örge, Örgü, Röle, Üçer,

3 Harfli Kelimeler

Çeç, Çöl, Erg, Geç, Göç, Göl, Güç, Gül, Gür, Öge, Ölü, Örü, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, Er, Ge, Le, Öç, Re, Üç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.