GÖZLENMEK (TDK)

Gözleme işi yapılmak veya gözleme işine konu olmak.

Gözlenmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı G sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖZLEM Nedir?


1 . Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede: "Onun romanları düş gücüne değil, gözlem gücüne dayanır."- S. Birsel.
2 . İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede.
3 . gök bilimi Bir gök cismini, bir gök olayını çıplak gözle veya bir araç yardımıyla izleyerek görülen değerleri tespit etme işlemi, rasat: "Gök bilimci gözlemle, kimya bilgini ise deneyle gerçeğe varmaya çalışır."- .
4 . edebiyat Bir yazı veya eseri yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi.
5 . felsefe Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem.

GÖZLEME Nedir?


1 . Gözlemek işi, tarassut.
2 . gök bilimi, meteoroloji Özel araçlarla inceleme. gözleme (II) isim İçine peynir, kıyma, patates vb. konularak yufkadan hazırlanan, sacda veya yağda kızartılan bir hamur işi, dürme. gözleme (III) isim Meralarda yağışın toprakla tutulması ve yem üretiminin artırılması amacıyla 40-50 cm aralıklarla 15-
20 cm çapında ve 7-
8 cm derinliğinde çukurlar açılması.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

E E G K L M N Z Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Gözlenmek,

8 Harfli Kelimeler

Gözlemek, Gözlenme, Özlenmek,

7 Harfli Kelimeler

Gözemek, Gözenek, Gözleme, Kölemen, Közleme, Önlemek, Özenmek, Özlemek, Özlenme,

6 Harfli Kelimeler

Gelmek, Genzek, Genzel, Gezmek, Gezmen, Gökmen, Gömlek, Gözeme, Gözene, Gözlem, Kengel, Önleme, Özemek, Özenme, Özleme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Elmek, Elzem, Engel, Enlem, Ezmek, Gelen, Gelme, Genel, Gezme, Gölek, Kelem, Melek, Melez, Nezle, Ölmek, Ölmez, Öneze, Önlem, Özeme, Özlem, Öznel,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Enez, Ezel, Ezme, Gele, Gene, Göle, Göze, Kele, Keme, Kene, Köle, Leke, Meke, Meze, Ölme, Önel, Önem, Özek, Özel, Özen, Özge, Özne,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Gem, Gen, Gez, Gök, Göl, Gön, Göz, Kel, Kem, Kez, Köz, Lök, Men, Nem, Öge, Öke, Öze, Zem, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Ge, Ke, Le, Me, Ne, Ön, Öz, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.