GÖZLENEMEZ (TDK)

Gözlemi yapılamayan.

Gözlenemez kelimesi baş harfi G son harfi Z olan bir kelime. Başında G sonunda Z olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi Z . Başı G sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖZLEM Nedir?


1 . Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede: "Onun romanları düş gücüne değil, gözlem gücüne dayanır."- S. Birsel.
2 . İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede.
3 . gök bilimi Bir gök cismini, bir gök olayını çıplak gözle veya bir araç yardımıyla izleyerek görülen değerleri tespit etme işlemi, rasat: "Gök bilimci gözlemle, kimya bilgini ise deneyle gerçeğe varmaya çalışır."- .
4 . edebiyat Bir yazı veya eseri yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi.
5 . felsefe Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

E E E G L M N Z Z Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Gözlenme,

7 Harfli Kelimeler

Genelme, Gezleme, Gözleme, Özlenme,

6 Harfli Kelimeler

Egemen, Elemge, Elenme, Geleme, Genzel, Gezmen, Gözeme, Gözene, Gözlem, Önleme, Özenme, Özleme,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Elzem, Eneme, Eneze, Engel, Enlem, Gelen, Gelme, Genel, Gezme, Melez, Nezle, Ölmez, Öneze, Önlem, Özeme, Özlem, Öznel,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Emel, Emen, Enez, Ezel, Ezme, Gele, Gene, Göle, Göze, Meze, Ölme, Önel, Önem, Özel, Özen, Özge, Özne,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Gem, Gen, Gez, Göl, Gön, Göz, Men, Nem, Öge, Öze, Zem, Zen,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Ge, Le, Me, Ne, Ön, Öz, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.