GÖZLENEBİLİRLİK (TDK)


1 - Gözlenebilir olma durumu.
2 - Fiziksel bir büyüklüğün niceliksel gösterimi.

Gözlenebilirlik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi E , sekizinci harfi B , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi İ , onbeşinci harfi K . Başı G sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

FİZİKSEL Nedir?


1 . Fizikle ilgili olan.
2 . Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki: "Fiziksel imkânsızlık."- .

GÖSTERİ Nedir?


1 . İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun: "Uçakların uçuş gösterileri."- .
2 . Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.
3 . Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi: "Sinematekte film gösterileri başladı."- .
4 . Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı gösteri, şov.
5 . Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum, demonstrasyon, demo.
6 . Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.

GÖSTERİM Nedir?


1 . Görüntülerin gösterici yardımıyla bir yüzeye yansıtılması işi, projeksiyon.
2 . Sinema salonlarında filmin gösterilmeye başlaması, vizyon.
3 . Sinema, tiyatro, konser vb. sanat dallarında verilen gösterilerden her biri, seans.

GÖZLENEBİLİR Nedir?

Gözlenmeye elverişli, uygun.

NİCE Nedir?


1 . Kaç, ne kadar.
2 . Birçok: "Yalılarda nice yük odaları, oda gibi büyük kilerler vardı."- A. Ş. Hisar.
3 . zarf (ni'ce) Nasıl.
4 . zarf (ni'ce) Uzun süreden beri.

NİCEL Nedir?

Nicelik bakımından, nicelikle ilgili, kantitatif.

NİCELİK Nedir?


1 . Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar, kantite: "Bir şeyin niceliğinden çok niteliğine önem vermeli."- .
2 . Bir şeyin eşit parçalara bölünebilen ve ölçülebilir olan yanları.
3 . Genellikle sayılabilen, toplamı doğrudan sayı olarak belirtilebilen genel özellik.

B E E G K L L L N R Z Ö İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Belirginlik,

10 Harfli Kelimeler

Belirlilik, Engellilik, Gelirlilik,

9 Harfli Kelimeler

Belginlik, Benzerlik, Bezginlik, Bilezikli, Bilginlik, Görelilik, Görenekli, Gözenekli, Özellikle, Rizelilik,

8 Harfli Kelimeler

Belgelik, Belirgin, Bellekli, Bellilik, Bengilik, Bilgelik, Bilgilik, Ergenlik, Erginlik, Ezginlik, Gelinlik, Genellik, Gizlilik, Öznellik, Rezillik,

7 Harfli Kelimeler

Bekilli, Belgeli, Belgili, Belirgi, Belirli, Belkili, Benekli, Benizli, Benzeri, Bezekli, Bilerek, Bilezik, Bilgili, Ellilik, Engelli, Enlilik, Ergilik, Erillik, Erinlik, Ezilgen, Gebelik, Geberik, Gelberi, Gelirli, Gerekli, Gerilek, Gerilik, Göbekli, Göbelek, Göbelez, Görelik, Görenek, Gözenek, İbnelik, İkizler, İlerlek, İngiliz, İzbelik, Kibirli, Kliring,

6 Harfli Kelimeler

Belgin, Bellek, Bellik, Benlik, Benzer, Bereli, Beriki, Bezeli, Bezgin, Bikini, Bilgin, Bingöl, Binlik, Birlik, Brezil, Ebelik, Enberi, Erigen, Ezgili, Geleni, Genlik, Genzek, Genzel, Gerili, Gerzek, Gezlik, Gineli, Görele, Göreli, Gözeli, Gözene, İbikli, İkizli, İlgili, İlikli, İlinek, İnegöl, İrilik, İrinli, İzinli,

5 Harfli Kelimeler

Bekri, Belek, Belen, Belge, Belgi, Belik, Belki, Belli, Benek, Bengi, Beniz, Benli, Beril, Bezek, Bezen, Bezgi, Bezik, Bezir, Bikir, Bilek, Bilge, Bilgi, Bilir, Binek, Biner, Bingi, Birli, Bölen, Bölge, Börek, Ebeli, Ekili, Ekler, Elgin, Ellik, Engel, Erbin, Ergen, Ergin, Erken,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Berk, Beze, Bile, Bili, Bini, Biri, Böke, Böle, Börk, Brik, Briz, Ekin, Ekli, Elek, Elik, Elli, Enek, Enez, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Ergi, Erik, Eril, Erin, Erke, Ezel, Ezgi, Ezik, Gebe, Gele, Gene, Geri, Gezi, Gibi,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Bez, Bin, Bir, Biz, Bön, Bre, Ebe, Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Gen, Gez, Giz, Gök, Göl, Gön, Göz, Gri, İki, İle, İlk, İni, İri, Kel, Ker, Kez, Kil, Kin, Kir, Kör, Köz, Leb, Lig, Lir, Lök,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, En, Er, Ge, İl, İn, İz, Ke, Ki, Le, Ne, Ön, Öz, Re, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.