GÖZLENEBİLİR (TDK)

Gözlenmeye elverişli, uygun.

Gözlenebilir kelimesi baş harfi G son harfi R olan bir kelime. Başında G sonunda R olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi E , sekizinci harfi B , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R . Başı G sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ELVERİŞLİ Nedir?


1 . Uygun, müsait: "Halim'e içinde bulunduğu zor ve ezici durumdan kurtulmak için bundan daha elverişli bir fırsat çıkmazdı."- A. İlhan.
2 . İşe yarayan, ergonomik.

UYGU Nedir?

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

B E E G L L N R Z Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Belirgin,

7 Harfli Kelimeler

Belgeli, Belgili, Belirgi, Belirli, Benizli, Benzeri, Engelli, Ezilgen, Gelberi, Gelirli, Göbelez, Nezleli,

6 Harfli Kelimeler

Belgin, Benzer, Bereli, Bezeli, Bezgin, Bilgin, Bingöl, Brezil, Enberi, Erigen, Ezgili, Geleni, Genzel, Gerili, Gineli, Görele, Göreli, Gözeli, Gözene, İnegöl, Lenger, Lineer, Nereli, Önerge, Özenli, Rizeli, Zelber,

5 Harfli Kelimeler

Belen, Belge, Belgi, Belli, Bengi, Beniz, Benli, Beril, Bezen, Bezgi, Bezir, Bilge, Bilgi, Bilir, Biner, Bingi, Birli, Bölen, Bölge, Ebeli, Elgin, Engel, Erbin, Ergen, Ergin, Erzel, Erzin, Ezber, Ezgin, Ezine, Gebre, Gebze, Gelen, Gelin, Gelir, Genel, Geniz, Geren, Geriz, Gerze,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Beze, Bile, Bili, Bini, Biri, Böle, Briz, Elli, Enez, Enir, Enli, Eren, Ergi, Eril, Erin, Ezel, Ezgi, Gebe, Gele, Gene, Geri, Gezi, Gibi, Gine, Göle, Göre, Göze, Gren, Gril, İbne, İbre, İlgi, İlle, İrin, İzbe, İzin, Nebi,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Ben, Bez, Bin, Bir, Biz, Bön, Bre, Ebe, Ege, Erg, Gen, Gez, Giz, Göl, Gön, Göz, Gri, İle, İni, İri, Leb, Lig, Lir, Öge, Öze, Zen, Zer, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, En, Er, Ge, İl, İn, İz, Le, Ne, Ön, Öz, Re, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.