GÖZLÜKÇÜ (TDK)


1 . Gözlük satan veya onaran kimse.
2 . Gözlük satma ve onarma işlerinin yapıldığı dükkân.

Gözlükçü kelimesi baş harfi G son harfi Ü olan bir kelime. Başında G sonunda Ü olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi L , beşinci harfi Ü , altıncı harfi K , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi Ü . Başı G sonu Ü olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖZLÜ Nedir?


1 . Gözü olan.
2 . Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan: "İri gözlü. Yeşil gözlü."- .
3 . Bölmesi veya gözleri olan: "Bu masa üç gözlüdür."- .
4 . Deliği olan: "Sık gözlü kalbur."- .

GÖZLÜK Nedir?


1 . Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç: "Doktor, elinden gazetesini bıraktı, gözlüğünü düzeltti."- M. Ş. Esendal.
2 . Atların çevreden ürkmemeleri için gözlerinin iki yanına takılan siper.
3 . Gözene.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

ONAR Nedir?

On sayının üleştirme sayı sıfatı, her birine on, her defasında onu bir arada.

ONARMA Nedir?

Onarmak işi: "Günün birinde kolları sıvayıp ve eline irili ufaklı aletler alıp bunu onarmaya kalkışmıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SATMA Nedir?

Satmak işi: "Bir kitabın çok satmasında o kitabı aklayıcı nedenler pek özel durumlara bağlıdır."- N. Cumalı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

G K L Z Ç Ö Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Gözlükçü,

7 Harfli Kelimeler

Özgülük,

6 Harfli Kelimeler

Gökçül, Gözlük, Güçlük, Güzlük,

5 Harfli Kelimeler

Çözgü, Çözük, Göçük, Gölük, Gözlü, Güçlü, Gülük, Özgül, Özlük, Üçgül, Üçlük, Üzlük,

4 Harfli Kelimeler

Göçü, Klüz, Öçlü, Öküz, Ölçü, Ölük, Özgü, Özlü, Üçlü, Üçüz, Ülkü, Üzgü,

3 Harfli Kelimeler

Çöl, Çöz, Çük, Göç, Gök, Göl, Göz, Güç, Gül, Güz, Köz, Kül, Lök, Lük, Ölü, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Öç, Öz, Üç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.