GÖZETLETMEK (TDK)

Gözetleme işini birine yaptırmak: "Fakülteden bir iki çocuk edinip kız kardeşimi uzun süre gözetletti."- A. Ağaoğlu.

Gözetletmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı G sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

GÖZE Nedir?


1 . Hücre.
2 . halk ağzında Su kaynağı.

GÖZETLEME Nedir?

Gözetlemek işi: "Çömeldiği yerden gizli gizli cevizlerin altını gözetlemeye başladı."- O. C. Kaygılı.

KARDEŞ Nedir?


1 . Aynı anne babadan doğmuş veya anne babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı: "Öz kardeş. Üvey kardeş. Kız kardeş. Erkek kardeş."- .
2 . Yaşça küçük olan çocuk.
3 . ünlem Adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü: "Güle güle Fahri Bey kardeşim!"- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Aralarında çok değer verilen ortak bir bağ bulunanlardan her biri: "Din kardeşi."- .

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

YAPTIRMA Nedir?

Yaptırmak işi.

YAPTIRMAK Nedir?

Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek: "Uzatmayalım, yeni yaptırdığım smokini giydim."- B. Felek.

E E E G K L M T T Z Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Gözetletmek,

10 Harfli Kelimeler

Gözetlemek, Gözetletme, Tökezletme,

9 Harfli Kelimeler

Gözetleme, Gözletmek, Öteletmek, Özetlemek, Tökezleme,

8 Harfli Kelimeler

Gezlemek, Gözetmek, Gözlemek, Gözletme, Ötelemek, Öteletme, Özetleme, Özletmek, Tezlemek,

7 Harfli Kelimeler

Ekletme, Eletmek, Gezleme, Gözemek, Gözetme, Gözleme, Közleme, Öteleme, Özlemek, Özletme, Tekleme, Tezleme, Tökezme,

6 Harfli Kelimeler

Ekleme, Elemek, Elemge, Eletme, Geleme, Gelmek, Gezmek, Gömlek, Gözeme, Gözlem, Keleme, Meleke, Özemek, Özleme, Teleke, Teleme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eleme, Elmek, Elzem, Etmek, Ezmek, Gelme, Gezme, Gölek, Gölet, Kelem, Melek, Melez, Ölmek, Ölmez, Ötmek, Özeme, Özlem, Tekel, Tekme, Telek, Telem, Temek, Temel, Tezek, Tözel,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emet, Etek, Etme, Ezel, Ezme, Gele, Göle, Göze, Kele, Keme, Kete, Köle, Leke, Meke, Meze, Ölet, Ölme, Ötme, Özek, Özel, Özet, Özge, Teke,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Gem, Gez, Gök, Göl, Göt, Göz, Kel, Kem, Ket, Kez, Köz, Lök, Met, Öge, Öke, Öte, Öze, Tek, Tel, Tem, Tez, Töz, Zem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Et, Ge, Ke, Le, Me, Öz, Te, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.