GÖZETLENMEK (TDK)

Gözetleme işi yapılmak: "Gözetlendiğine memnun, bir maskaralık yapıyordu."- S. F. Abasıyanık.

Gözetlenmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı G sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖZETLEME Nedir?

Gözetlemek işi: "Çömeldiği yerden gizli gizli cevizlerin altını gözetlemeye başladı."- O. C. Kaygılı.

MASKARALIK Nedir?


1 . Eğlendirici, güldürücü davranış, soytarılık: "Sarhoşun salıncak üzerindeki bu maskaralıklarını kahkahalarla seyrediyorlardı."- O. C. Kaygılı.
2 . Şerefsizce, haysiyetsizce davranış, rezalet.

MEMNU Nedir?

Yasak, yasak edilmiş.

MEMNUN Nedir?

Herhangi bir olaydan veya durumdan ötürü sevinç duyan, kıvançlı, mutlu: "Halk, oyunun bittiğini anlayarak memnun, sessizce tiyatroyu boşalttılar."- M. Ş. Esendal.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

E E E G K L M N T Z Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Gözetlenmek,

10 Harfli Kelimeler

Gözetlemek, Gözetlenme, Özetlenmek, Tökezlenme,

9 Harfli Kelimeler

Gözetleme, Gözlenmek, Gözletmek, Ötelenmek, Özetlemek, Özetlenme, Tökezleme,

8 Harfli Kelimeler

Etlenmek, Genelmek, Gezlemek, Gözetmek, Gözetmen, Gözlemek, Gözlenme, Gözletme, Nezetmek, Ötelemek, Ötelenme, Özetleme, Özlenmek, Özletmek, Tezlemek,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Ekletme, Element, Elenmek, Eletmek, Etlenme, Gelenek, Genelme, Gezleme, Gözemek, Gözenek, Gözetme, Gözleme, Kölemen, Közleme, Nezetme, Önlemek, Öteleme, Özenmek, Özlemek, Özlenme, Özletme, Tekleme, Tezleme, Tökezme,

6 Harfli Kelimeler

Egemen, Ekleme, Elemek, Elemge, Elenme, Eletme, Enemek, Geleme, Gelmek, Genzek, Genzel, Gezmek, Gezmen, Gökmen, Gömlek, Gözeme, Gözene, Gözlem, Keleme, Kement, Kengel, Meleke, Önleme, Özemek, Özenme, Özleme, Teleke, Teleme, Teneke, Tezene,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eleme, Elmek, Elzem, Eneme, Eneze, Engel, Enlem, Enöte, Entel, Etene, Etken, Etmek, Etmen, Ezmek, Gelen, Gelme, Genel, Gezme, Gölek, Gölet, Kelem, Kenet, Keten, Melek, Melez, Nezle, Ölmek, Ölmez, Öneze, Önlem, Ötmek, Özeme, Özlem, Öznel, Tekel, Tekme, Tekne, Telek, Telem,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Emet, Enek, Enez, Etek, Eten, Etme, Ezel, Ezme, Gele, Gene, Göle, Göze, Kele, Keme, Kene, Kent, Kete, Köle, Leke, Meke, Meze, Nezt, Ölet, Ölme, Önel, Önem, Ötme, Özek, Özel, Özen, Özet, Özge, Özne, Teke,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Gem, Gen, Gez, Gök, Göl, Gön, Göt, Göz, Kel, Kem, Ket, Kez, Köz, Lök, Men, Met, Nem, Net, Öge, Öke, Öte, Öze, Tek, Tel, Tem, Ten, Tez, Töz, Zem, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Et, Ge, Ke, Le, Me, Ne, Ön, Öz, Te, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.