GÖZENEKLİLİK (TDK)

Gözenekli bir cismin niteliği.

Gözeneklilik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi E , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı G sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖZENEKLİ Nedir?

Gözenekleri olan.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

E E G K K L L N Z Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Gözeneklilik,

9 Harfli Kelimeler

Gözenekli,

8 Harfli Kelimeler

Ezginlik, Gelinlik, Genellik, Öznellik,

7 Harfli Kelimeler

Ekinlik, Eleklik, Engelli, Enlilik, Eziklik, Ezilgen, Gözenek, İneklik, Kökenli, Kölelik, Nezleli, Nikelli, Özellik,

6 Harfli Kelimeler

Ezgili, Geleni, Genlik, Genzek, Genzel, Gezlik, Gineli, Gözeli, Gözene, İlinek, İnegöl, Kellik, Kengel, Klinik, Köleli, Lekeli, Ökelik, Özelik, Özenli,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Elgin, Ellik, Engel, Ezgin, Ezine, Gelen, Gelin, Genel, Geniz, Gizil, Gizli, Gölek, İlkel, İlkin, İzlek, İznik, Kelek, Kelik, Kelle, Kelli, Kiliz, Killi, Kinik, Kinli, Köken, Liken, Nezle, Nikel, Öneze, Özeni, Öznel, Zelil, Zilli,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Elek, Elik, Elli, Enek, Enez, Enik, Enli, Ezel, Ezgi, Ezik, Gele, Gene, Gezi, Gine, Göle, Göze, İken, İkiz, İlgi, İlik, İlke, İlle, İnek, İnik, İzin, Keke, Kele, Kene, Kile, Klik, Köle, Leke, Link, Önel, Özek, Özel, Özen, Özge,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Gen, Gez, Giz, Gök, Göl, Gön, Göz, İki, İle, İlk, İni, Kek, Kel, Kez, Kik, Kil, Kin, Kök, Köz, Lig, Lök, Öge, Öke, Öze, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Ge, İl, İn, İz, Ke, Ki, Le, Ne, Ön, Öz, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.