GÖZENEKÖLÇÜM (TDK)

Bir gerecin içindeki gözeneklerin biçimini, dağılımını ya da boyutlarını belirleme, °porozimetri.

Gözenekölçüm kelimesi baş harfi G son harfi M olan bir kelime. Başında G sonunda M olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi E , yedinci harfi K , sekizinci harfi Ö , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi Ç , onbirinci harfi Ü , onikinci harfi M . Başı G sonu M olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

BELİRLEME Nedir?

Belirlemek işi, tayin: "Bunları kesin olarak belirlemeye çalışalım."- A. Ş. Hisar.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BOYUT Nedir?


1 - Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı.
2 - Nitelik, genişlik, kapsam.
3 - Durum.
4 - Doğruların, yüzeylerin ya da cisimlerin ölçülmesinde ele alınan üç doğrultudan, uzunluk, genişlik ve derinlikten her biri, °buut.

DAĞILIM Nedir?


1 . Dağılarak birbirinden ayrılma.
2 . toplum bilimi Bir toplumda, bir kümede incelenen bir veya birçok özelliğin zamana, yere, seçilen herhangi bir değişkene göre hesaplanan sayısal ve oransal dağılışı: "İlişkilerdeki rol dağılımını sürekli karıştırdığımdan, benim de temizlikçilerle başım hep derde girmiştir"- T. Uyar.
3 . dil bilimi Bir ses biriminin, anlam biriminin değişik kullanım veya bağlamlardaki çevrelerinin tümü.
4 . ekonomi Ulusal gelirin toplumun bireyleri veya kesimleri arasındaki dağılışı: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
5 . ekonomi Mal üretiminde, katkıda bulunanlara, üretilen mallardan herhangi bir ölçüde verilmesi, dağıtılması.
6 . kimya Birleşiminde kütle içinde tamamen eşit olarak dağılmış gerçek veya koloidal eriyik biçiminde başka bir madde bulunan katı, sıvı veya gaz durumundaki bütün cisimler.

GÖZE Nedir?


1 . Hücre.
2 . halk ağzında Su kaynağı.

GÖZEN Nedir?

Gösterişli, ilgi çekici kimse.

GÖZENE Nedir?

Kovandan bal alırken arılardan korunmak için başa giyilen, ön tarafı telden başlık, gözlük.

GÖZENEK Nedir?


1 . Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri.
2 . halk ağzında Pencere.
3 . halk ağzında Bir işlemede, örgüde, ipliklerin kesilmesi, ayrı tutulması yoluyla oluşturulan boşluk, ajur.
4 . anatomi Canlı dokularda dış deri üzerindeki küçük, basit açıklık, mesame.
5 . biyoloji Bitkilerde solunum ve fotosentez için gerekli oksijen ve karbondioksit alışverişine, suyun buhar olarak dışarı atılmasına yarayan, yaprakların alt yüzeyinde çok sayıda bulunan, hücreler arasındaki küçük deliklerden her biri, mesame.
6 . fizik Bir malzemenin içinde irili ufaklı boşlukların bulunması durumu, süngerimsi görünüş.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

E E G K L M N Z Ç Ö Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Gözlenmek, Güçlenmek, Özgülemek,

8 Harfli Kelimeler

Çözülmek, Çözünmek, Gözlemek, Gözlenme, Güçlenme, Günlemek, Güzlemek, Öçlenmek, Ölçünmek, Özgüleme, Özlenmek,

7 Harfli Kelimeler

Çökelge, Çökelme, Çözülme, Çözünme, Gönçlük, Gözemek, Gözenek, Gözleme, Gözükme, Günleme, Güzleme, Kölemen, Közleme, Öçlenme, Ölçünme, Ölünmek, Önlemek, Özenmek, Özlemek, Özlenme, Üçlemek, Ünlemek,

6 Harfli Kelimeler

Çelenk, Çelmek, Çengel, Çömlek, Çözgün, Çözmek, Geçmek, Geçmez, Gelmek, Genzek, Genzel, Gezmek, Gezmen, Göçkün, Göçmek, Göçmen, Gökçül, Gökmen, Gömlek, Gözeme, Gözene, Gözlem, Gözlük, Gülmek, Güzlek, Kengel, Ölçmek, Ölünme, Önleme, Özemek, Özenme, Özleme, Üçleme, Ünleme,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çekme, Çekül, Çelek, Çelen, Çelme, Çemen, Çenek, Çökel, Çökme, Çöküm, Çömez, Çözgü, Çözme, Çözük, Çözüm, Eklem, Elçek, Elgün, Elmek, Elzem, Engel, Enlem, Ezmek, Geçek, Geçen, Geçme, Gelen, Gelme, Genel, Gezme, Göçme, Göçük, Göçüm, Gökçe, Gölek, Gölük, Gömeç, Gömük,

4 Harfli Kelimeler

Çene, Çenk, Ekme, Elek, Elem, Emeç, Emek, Emel, Emen, Enek, Enez, Ezel, Ezme, Geçe, Gele, Genç, Gene, Göçü, Göle, Gömü, Gönç, Göze, Güme, Keçe, Kele, Keme, Kene, Klüz, Köle, Küme, Leçe, Leke, Meke, Menü, Meze, Mönü, Müge, Mülk, Müze, Öçlü,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çöl, Çöz, Çük, Ege, Eke, Ekü, Elk, Geç, Gem, Gen, Gez, Göç, Gök, Göl, Gön, Göz, Güç, Gül, Güm, Gün, Güz, Kel, Kem, Kez, Köz, Kül, Lök, Lük, Meç, Men, Nem, Öge, Öke, Ölü, Öze, Zem, Zen, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, En, Ge, Ke, Le, Me, Ne, Nü, Öç, Ön, Öz, Üç, Ün, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.