GÖZCÜLÜK (TDK)


1 . Gözcünün işi.
2 . halk ağzında Göz bilimciliği.

Gözcülük kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi C , beşinci harfi Ü , altıncı harfi L , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi K . Başı G sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BİLİMCİ Nedir?


1 . Bilgin.
2 . sıfat, felsefe Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci.

GÖZCÜ Nedir?


1 . Gözlemleme veya gözetleme işini yapan kimse.
2 . Gözetmen.
3 . halk ağzında Göz bilimci.

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

C G K L Z Ö Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Gözcülük,

7 Harfli Kelimeler

Özgülük,

6 Harfli Kelimeler

Gölcük, Gözlük, Güzlük,

5 Harfli Kelimeler

Gölük, Gözcü, Gözlü, Gücük, Gülcü, Gülük, Özgül, Özlük, Üzlük,

4 Harfli Kelimeler

Gücü, Klüz, Öküz, Ölük, Özgü, Özlü, Ülkü, Üzgü,

3 Harfli Kelimeler

Cüz, Gök, Göl, Göz, Gül, Güz, Köz, Kül, Lök, Lük, Öcü, Ölü, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Öz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.