GÖZBAĞCILIK (TDK)


1 - Gözü aldatmak amacıyla özel olarak hazırlanmış araçlarla gözbağı yapma sanatı, hokkabazlık, °illüzyonizm.
2 - El çabukluğuyla göz boyama.

Gözbağcılık kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi Ğ , yedinci harfi C , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı G sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALDATMAK Nedir?


1 . Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.
2 . Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden yararlanarak onun üzerinden kazanç sağlamak: "Üç defadır bu yezit beni aldatıyor."- B. Felek.
3 . Birine verilen sözü tutmamak: "Arkadaş bizi aldattı, toplantıya gelmedi."- .
4 . Yalan söylemek.
5 . Bir şeyin görünürdeki durumu, o şeyin niteliği bakımından yanlış bir kanı vermek: "Dekor, tarihî esvap gözleri aldatıyor."- Y. K. Beyatlı.
6 . Ayartmak, kötü yola sürüklemek, baştan çıkarmak, iğfal etmek: "Genç kızı aldatmak için dil dökmeye başlamıştır."- P. Safa.
7 . Karı ve kocadan biri eşine sadakatsizlik etmek, ihanet etmek.
8 . Oyalamak, avutmak.

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

BOYA Nedir?


1 . Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde: "Tırnaklarının boyasını beğenmiyorum."- F. R. Atay.
2 . Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya.
3 . mecaz Aldatıcı görünüş.
4 . halk ağzında Yazmak için kullanılan mürekkep.

BOYAMA Nedir?


1 . Boyamak işi, pentür: "Bunlar, eşitlikten yana olduklarını söyleseler de yaptıkları işler hep kendi ipliklerini boyamaya dayanır."- S. Birsel.
2 . Renkli yazma veya mendil.
3 . sıfat Rengi boya ile sonradan verilmiş olan: "Kara olan uzun bıyıkları, saçlarına pek uymuyor, boyama bıyığa benziyordu."- O. C. Kaygılı.

ÇABUK Nedir?


1 . Aceleci: "Çabuk ve kolay bir konuşma tarzı vardı."- R. N. Güntekin.
2 . zarf Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı: "Yazıma çabuk cevap geldi."- A. Gündüz.
3 . ünlem "Acele et, oyalanma" anlamlarında bir seslenme sözü.

HAZIR Nedir?


1 . Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya: "Ben hazırım, isterseniz gidelim."- .
2 . Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: "Yemek hazır, buyurun."- .
3 . Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: "Hazır elbise. Hazır ayakkabı."- .
4 . zarf Bu fırsattan yararlanarak: "Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım."- R. N. Güntekin.

HOKKA Nedir?

Metal, cam veya topraktan yapılmış, içine mürekkep konulan küçük kap: "Kahvelerdeki herkesin kullandığı hokka kalemler hep bozuktu."- S. F. Abasıyanık.

HOKKABAZ Nedir?


1 . El çabukluğu ile birtakım şaşırtıcı olaylar yapmayı meslek edinen kimse: "Bu arsada zaman zaman at cambazları, hokkabazlar, palyaçolar hünerlerini gösterirler."- S. Birsel.
2 . sıfat, mecaz Başkalarını aldatarak yalan dolanla iş gören: "O ne hokkabaz heriftir."- .

HOKKABAZLIK Nedir?


1 . Hokkabazın yaptığı iş.
2 . mecaz Yalan dolanla görülen iş: "Buna sırf safsata ve mantık hokkabazlığı derler."- H. E. Adıvar.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A B C G I I K L Z Ö Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bağcıklı, Bağcılık, Zağcılık,

7 Harfli Kelimeler

Ağcılık, Ağızcıl, Ağızlık, Bacılık, Kızılca,

6 Harfli Kelimeler

Acıgöl, Acıklı, Acılık, Ağızlı, Akılcı, Azıcık, Azıklı, Bağcık, Bağıcı, Bağlık, Bakıcı, Cağlık, Ilıcak, Kalıcı, Kazıcı, Kılağı, Kılbaz,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Ağcık, Ağılı, Akıcı, Alıcı, Azılı, Azlık, Bağcı, Bağıl, Bağlı, Balcı, Balık, Balkı, Bıcıl, Cazlı, Cıbıl, Cılız, Cızık, Gazlı, Gıcık, Ilgaz, Ilıca, Kabız, Kalbı, Kalcı, Kazıl, Kılgı, Kızıl, Zağcı, Zağlı,

4 Harfli Kelimeler

Ağcı, Ağıl, Ağız, Ağlı, Akıl, Aklı, Algı, Alık, Azık, Bacı, Bağı, Bakı, Bazı, Cılk, Gacı, Iğıl, Ilık, Kazı, Kığı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ağı, Akı, Alg, Azı, Bağ, Bak, Bal, Baz, Böğ, Cağ, Caz, Cık, Cız, Gak, Gaz, Gık, Gök, Göl, Göz, Kal, Kaz, Kığ, Kıl, Kız, Köz, Lak, Laz, Lığ, Lök, Zağ,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Ak, Al, Az, La, Öz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.