GÖZÜNDE (TDK)

(o kimseye) göre: "Şairin okurlar gözünde büyük çok büyük bir yeri vardır."- N. Ataç.

Gözünde kelimesi baş harfi G son harfi E olan bir kelime. Başında G sonunda E olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi D , yedinci harfi E . Başı G sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATAÇ Nedir?

Atalardan gelen, ata ile ilgili olan.

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖZÜNDE Nedir?

(o kimseye) göre: "Şairin okurlar gözünde büyük çok büyük bir yeri vardır."- N. Ataç.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

OKUR Nedir?

Okuyan kimse, okuyucu, kari: "Bu iki yazar çok okuru olmanın tadını çıkarmasını da bilmişlerdir."- S. Birsel.

D E G N Z Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Gözünde,

5 Harfli Kelimeler

Döngü, Düzen, Göden, Gözde, Günde, Özden, Özgün,

4 Harfli Kelimeler

Düze, Göze, Ödün, Özen, Özge, Özgü, Özne,

3 Harfli Kelimeler

Dün, Düz, Gen, Gez, Gön, Göz, Gün, Güz, Öge, Öze, Zen,

2 Harfli Kelimeler

De, En, Ge, Ne, Nü, Öd, Ön, Öz, Ün, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.