GÖYÜK (TDK)


1 . Hastalık ateşi.
2 . sıfat Yanık, yanmış.

Göyük kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi K . Başı G sonu K olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATEŞ Nedir?


1 . Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od, nâr: "Uygarlık ateşten doğmuştur."- .
2 . Tutuşmuş olan cisim.
3 . Isıtmak, pişirmek için kullanılan yer veya araç: "Yemeği ateşten indirdim."- .
4 . Patlayıcı silahların atılması: "Top ateşi geceye kadar sürdü."- .
5 . Vücut ısısı: "Ateşi kırktan aşağıya düşmezdi."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Öfke, hırs, hınç: "Fırlayıp ayağa kalkmış, bir duvara yaslanarak ateş fışkıran gözlerle onu seyre başlamıştı."- T. Buğra.
7 . mecaz Coşkunluk: "Nejat Efendi'nin çalışında Peregrini'nin ihtirası, ateşi yoktu."- H. E. Adıvar.
8 . mecaz Tehlike, felaket: "Kendinizi ateşe atıyorsunuz."- .
9 . mecaz Büyük üzüntü, acı: "İçimin ateşi hiç küllenmedi. Seneler geçtikçe daha alevleniyor. Evlat acısı bu ..."- H. R. Gürpınar.

HASTALIK Nedir?


1 . Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı: "Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım."- H. Taner.
2 . Ruh sağlığının bozulması durumu.
3 . Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk: "Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur."- .
4 . mecaz Aşırı düşkünlük, tutku: "Temizlik hastalığı."- .

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YANIK Nedir?


1 . Yanmış yer, yanmış olan yerde kalan iz: "Elimdeki yanık iyi oldu. Halıdaki yanığı ördürmeli."- .
2 . sıfat Yanmış olan: "Yanık soğan kokulu bir buhar odayı dolduruyordu."- R. Enis.
3 . sıfat Rengi koyulaşmış: "Kocaman hasır şapkalarının altında sarı saçları uçan, yanık iki genç kız."- S. F. Abasıyanık.
4 . sıfat Sıkıntı veya hastalıktan iyi gelişmemiş, kavruk: "Yanık bir çocuk."- .
5 . sıfat Verimsiz, kıraç duruma gelmiş olan.
6 . sıfat, mecaz Bıkkın, üzüntülü, dertli.
7 . sıfat, mecaz Duygulu, dokunaklı, acılı, etkili: "Aşk söyletir en yanık türküleri / Ay buluta girdiği gecelerde."- C. S. Tarancı.

G K Y Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Göyük,

4 Harfli Kelimeler

Öykü,

3 Harfli Kelimeler

Gök, Köy, Yük,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.