GÖTÜRÜLMEK (TDK)

Götürme işi yapılmak veya götürme işine konu olmak.

Götürülmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi T , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi R , altıncı harfi Ü , yedinci harfi L , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı G sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

E G K L M R T Ö Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Götürülmek,

9 Harfli Kelimeler

Götürülme,

8 Harfli Kelimeler

Gömütlük, Görülmek, Görümlük, Götürmek, Örtülmek,

7 Harfli Kelimeler

Gömültü, Görülme, Götürme, Götürüm, Kömürlü, Kötürüm, Örgütlü, Örtülme, Örülmek, Ötürmek, Tükürme, Ürkütme, Ütülmek,

6 Harfli Kelimeler

Gömlek, Gömülü, Görkem, Görklü, Görmek, Götürü, Gülmek, Gümrük, Gürlek, Gürlük, Gütmek, Kültür, Kürüme, Lektör, Ömürlü, Örgülü, Örtmek, Örtülü, Örülme, Ötümlü, Ötürme, Ötürük, Tümler, Tümlük, Ürümek, Ütülme,

5 Harfli Kelimeler

Gölek, Gölet, Gölük, Gömük, Gömüt, Görme, Görüm, Gülme, Gülük, Gülüt, Gümül, Gütme, Kömür, Külte, Kütle, Kütlü, Kütör, Ölmek, Örgüt, Örmek, Örtme, Örtük, Örülü, Ötmek, Ötürü, Törel, Tümel, Tümör, Tümür, Türel, Türkü, Türlü, Türüm, Ülger, Ülker, Ürkme, Ürüme, Ütmek,

4 Harfli Kelimeler

Getr, Göle, Gömü, Göre, Görk, Görü, Grek, Güme, Güre, Köle, Köre, Kötü, Krem, Kült, Küme, Küre, Kürt, Mert, Müge, Mülk, Mürt, Ölet, Ölme, Ölük, Ölüm, Ömür, Örek, Örge, Örgü, Örme, Örtü, Örük, Örüm, Ötme, Ötre, Röle, Terk, Töre, Trük, Tülü,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Elk, Erg, Erk, Gem, Gök, Göl, Göt, Gül, Güm, Gür, Kel, Kem, Ker, Ket, Kör, Kül, Kür, Küt, Lök, Lük, Met, Öge, Öke, Ölü, Örk, Örü, Öte, Ret, Tek, Tel, Tem, Ter, Tör, Tül, Tüm, Tür, Üre, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Et, Ge, Ke, Le, Me, Re, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.