GÖSTERMECİ (TDK)

Cinsel organlarını göstermeyi, sergilemeyi seven (ruh hastası), ut açıcı, teşhirci.

Göstermeci kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ . Başı G sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇICI Nedir?

Açmak eylemini yapan.

CİNSEL Nedir?

Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

ORGAN Nedir?


1 . Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv: "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- N. Cumalı.
2 . mecaz Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş: "Devlet organları."- .

SERGİ Nedir?


1 . Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer: "Bir karpuz sergisi açabilmek için projeler yapmakta idi."- S. F. Abasıyanık.
2 . Halkın gezip görmesi, tanıması için uygun biçimde yerleştirilmiş ürünlerin, sanat eserlerinin tümü: "Resim, heykel, seramik, el işleri sergisi ne olursa gidiyorum."- H. Taner.
3 . Bir yerin, bir ülkenin veya çeşitli ülkelerin kendine özgü tarım, sanayi vb. ürünlerini tanıtmak için bunların uygun bir biçimde gösterildiği yer.
4 . halk ağzında Yaygı, kilim.

SERGİLEME Nedir?

Sergilemek işi, teşhir, ekspozisyon.

TEŞHİR Nedir?


1 - Gösterme.
2 - Sergileme.
3 - Herkese duyurma, dile düşürme.
4 - (Bir hükümlüyü) Ceza olarak halka gösterme.

TEŞHİRCİ Nedir?

Göstermeci.

C E E G M R S T Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Göstermeci,

8 Harfli Kelimeler

Göresime, Gösterim, Gösterme,

7 Harfli Kelimeler

Ergitme, Esritme, Estirme, Getirme, Görmece, Gösteri, Örtmece, Semerci,

6 Harfli Kelimeler

Cömert, Ergime, Eritme, Ertesi, Esirme, Esrime, Görece, Göreci, İsteme, Mescit, Mesire, Metres, Metris, Tereci, Tersim, Töreci,

5 Harfli Kelimeler

Cemre, Ceset, Cesim, Erime, Esire, Esmer, Ester, Gemre, Gerim, Germe, Girme, Gitme, Görme, İmece, İsmet, İstem, İster, Merci, Meres, Meret, Mersi, Metis, Metre, Örtme, Recim, Resim, Resmi, Semer, Sergi, Serim, Serme, Seter, Setir, Setre, Simge, Sitem, Tecim, Teres, Terim, Terme,

4 Harfli Kelimeler

Cemi, Ecir, Emet, Emir, Erce, Ergi, Erim, Erme, Erte, Eser, Esim, Esir, Esme, Esre, Eter, Etme, Gece, Gemi, Geri, Getr, Göce, Göre, Gres, İmge, İtme, Meri, Mert, Mest, Örge, Örme, Ötme, Ötre, Reis, Remi, Rest, Seci, Seme, Semt, Sere, Seri,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cet, Cgs, Cim, Ece, Ege, Erg, Eti, Gem, Göt, Gri, İrs, Met, Mir, Mis, Mit, Öge, Örs, Öte, Ret, Sem, Ser, Set, Sim, Sit, Sör, Tem, Ter, Tim, Tör, Tös,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Em, Er, Es, Et, Ge, İm, İs, İt, Me, Mi, Re, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.